Category news

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej jest jednym ze współorganizatorów 12 Forum Gospodarczego TIME 2020, które odbędzie się w dniach 9-10 marca br. w hotelu Hilton w Warszawie. Forum jest spotkaniem osób zainteresowanych udziałem w tworzeniu nowego prawa gospodarczego. Dwudniowe obrady skoncentrują się na tematyce rozwoju sieci 5G, przemysłu 4.0 oraz modernizacji i cyfryzacji sektora finansowego. Zachęcamy do zapoznania się z programem i zakupu akredytacji!

Read More

Szanowni Państwo,

miniony 2019 rok był dla nas intensywnym okresem niosącym wiele zmian, obfitującym w  wydarzenia i prowokującym przemyślenia nad kształtem branży telekomunikacyjnej i medialnej, w  tym branży telewizji kablowej. Przede wszystkim był to rok uroczystego jubileuszu 30-lecia telewizji kablowej w Polsce, co zaznaczyliśmy na konferencjach w Sopocie oraz Jachrance. Poprzez organizację licznych paneli i dyskusji, a także prezentację trzech filmów dokumentalnych i  albumu „30 lat telewizji kablowej w Polsce”, ukazujących nasze początki oraz istotny wkład w polską demokrację i gospodarkę, zaprezentowaliśmy dorobek branży. Nasze obchody uczcili również znamienici Goście z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim na czele, a także przedstawiciele pozostałych ministerstw, regulatorów i liderów rynku mediów i  telekomunikacji. Był to dobry czas, na którym cieniem położyła się strata trzech współtwórców naszej branży, profesora Sławomira Czepielewskiego, Jana Rozpłochowskiego oraz Włodzimierza Lefika. Cześć ich pamięci!

Rok 2019 był również okresem umacniania pozycji Izby na rynku mediów elektronicznych poprzez przewodzenie działaniom i przedsięwzięciom mającym na celu ochronę interesów naszej branży. Mowa tu przede wszystkim o walce o nowy kształt relacji pomiędzy nadawcami a operatorami oraz udziale w pracach legislacyjnych nad poszczególnymi projektami ustaw przygotowujących wprowadzenie technologii 5G. Do zmian mających zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko mediów i telekomunikacji należy zaliczyć także partnerskie stosunki z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i  Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Znajdujemy tam ludzi rozumiejących operatorów, mających wiedzę i doświadczenie regulacyjne, otwartych na kontakty i współpracę.

Sukcesem organizacyjnym i wizerunkowym zakończyły się również wspomniane już konferencje PIKE. Warto w tym miejscu wspomnieć o Forum Telewizji Lokalnych towarzyszącym Konferencji w Sopocie, jak również Forum Operatorów Kablowych Wschód- Zachód towarzyszącym 46. Międzynarodowej Konferencji PIKE w Jachrance. Wymiana poglądów i ustalenia z tych spotkań będą wdrażane w nadchodzącym 2020  roku, tak jak zintensyfikowana działalność na rzecz ochrony i pomocy operatorom kablowym w  sytuacjach kryzysowych. PIKE intensywnie uczestniczy w dyskusjach i debatach nad kwestią otwartego dostępu do Internetu, realizacją megaustawy i przeniesieniem jej zapisów na proces inwestycyjny w sieci 5G, zniesieniem barier inwestycyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego, infrastruktury budynkowej, cyberbezpieczeństwa, jednolitego rynku cyfrowego, nowej dyrektywy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy czy  prawa urbanistyczno- budowlanego. Chciałbym zapewnić, iż każdy operator może liczyć na  merytoryczne wsparcie PIKE we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a cała branża na nieustającą i konsekwentną walkę z bezprawiem.

Nadchodzący 2020 rok stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Dołożymy wszelkich starań, aby im sprostać. Już dzisiaj wspólnie z Prezesem Fundacji PIKSEL Włodzimierzem Zielińskim i całym zespołem organizacyjnym chcemy serdecznie zaprosić na wiosenną Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w  dniach 25-27 maja 2020 roku w Zakopanem. Jestem pewien, że program konferencji spotka się z  zainteresowaniem i czynnym współuczestnictwem osób powiązanych z branżą telekomunikacyjną i  medialną.  Cieszy nas również powstanie w końcówce mijającego roku Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”, która mam nadzieję stanie się partnerem w  relacjach z operatorami, a wymieniona Konferencja będzie dobrym miejscem do rozpoczęcia i  zacieśnienia współpracy.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech kolejny rok będzie dla nas okazją do spotkań, sukcesów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, a także realizacji zamierzonych celów.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu

Polskiej Izby
Komunikacji Elektronicznej

 

 

Read More

Szanowni Państwo,

Niech wolno mi będzie ponownie podziękować i podzielić się z Państwem wielką satysfakcją z uzyskania lauru Złotej PIKE 2019, którą w imieniu fundacji PIKSEL wraz z Zarządem odebrałem podczas Gali Kablowej na 46 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2019 w Jachrance. Chciałbym podkreślić, iż jest to wielkie wyróżnienie naszej wspólnej pracy wszystkich operatorów kablowych w roku uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia telewizji kablowej w Polsce.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL założona w 2006 roku postawiła sobie za cel wspieranie działalności operatorów kablowych i temu poświęca wszelkie swoje wysiłki, organizując zarówno konferencje branżowe, szkolenia merytoryczne jak i wspierając oraz finansując projekty PIKE a także jej działalność organizacyjną, w tym również międzynarodową. Udało nam się przez te lata stworzyć znakomity zespół ludzi oddanych sprawie komunikacji kablowej – począwszy od wszystkich pracowników Biura Fundacji, poprzez Zarząd i Radę Nadzorczą – a skończywszy na zespołach doradczych i eksperckich czy współpracownikach. Są to najwyższej klasy fachowcy i to Wam, Waszemu oddaniu sprawie komunikacji kablowej, dedykowana jest Złota PIKE 2019. za którą jeszcze raz serdecznie dziękuję.

W naszej działalności chcemy kierować się nadal dobrymi praktykami biznesowymi i otwierając nowe perspektywy przed zrzeszonymi w PIKE i nie tylko operatorami. Cieszę się, iż jest to naszą wspólną zasługą.

Dziękując za dorobek, jak już wspólnie osiągnęliśmy, wierzę, że dalszym wspólnym działaniem i wysiłkiem pomnożymy go przez następne lata owocnej współpracy.

Włodzimierz Zieliński – Prezes Zarządu
Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL

Read More

WSZYSTKIM NAGRODZONYM GRATULUJEMY

 • Tylko nie mów nikomu” – Film braci Sekielskich

 • Czarnobyl – HBO
 • 20 lat Cartoon Network w Polsce
 • Planeta albo Plastik – National Geographic

 • Znaki – AXN
 • Piękny Wiek – Kampania telewizyjna HISTORY na 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Ślepnąc od Świateł – HBO

 • Drunk History – VIACOM
 • Złoto Bałtyku – A+E Networks Polska
 • Krzysztof Burmer – Canal+

 • Dorota Gałązka – Discovery TVN
 • Sławomir Nawrot – Kino Polska
 • Adam Lemański – FOX Networks
 • Kino Polska

 • Dariusz Dąbski – TV PULS

Read More

Festiwal o Nagrodę Tytanowego Oka 2019

”WIĘCEJ”

 • Wydarzenie roku – wyróżnione zostają podmioty, w których w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku miało miejsce działanie zasługujące na miano wydarzenia roku lub w tym czasie zadebiutowały
 • Kampania promocyjna – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku przeprowadziły najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów, pracowników operatorów kablowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań operatorów, mającą na celu zwiększenie popytu na program oferowany do reemitowania drogą kablową
 • Współpraca z operatorami – wyróżnione zostaną osoby, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi, w zakresie reemitowania lub oferowania do reemitowania programu drogą kablową
 • Polska produkcja telewizyjna roku – wyróżnione zostaną podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku, wyemitowały w swoim kanale serial, dokument lub inną produkcję telewizyjną, zrealizowaną w Polsce
 • Nagroda specjalna – zostanie przyznana, w związku z 30-leciem  Telewizji Kablowych w Polsce, którą obchodzimy w tym roku; osobie, bądź podmiotowi, który w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju kanałów tematycznych w Polsce w okresie ostatniej dekady

Harmonogram:

 • 10 września – termin zgłaszania materiałów
 • 08 października – ogłoszenie wyników Festiwalu podczas Gali 46. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE

Skład Kapituły:

 • Agnieszka Ogrodowczyk – Dyrektor Departamentu Strategii, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Danuta Harenda – Redaktor Naczelny, Telekabel
 • Elżbieta Gorajewska – Ekspert Rynku
 • Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Programowy, Orange Polska
 • Karolina Okrój – Dyrektor Generalny, Promax
 • Jacek Kobierzycki – Dyrektor Generalny, TOYA
 • Tadeusz Nowakowski – Dyrektor Programowy, TKChopin
 • Grzegorz Mruk – Dyrektor Programowy Sant-Mont Service
 • Henryk Ciski – Redaktor naczelny, TV-Sat Magazyn,
 • dr Krzysztof Franek – Pełnomocnik Dziekana ds. Technologii i Innowacji, Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Michał Fura – Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Publicznych UPC
 • Krzysztof Węglarz – Dyrektor Festiwalu, PIKE

Pobierz – Regulamin 

Pobierz – Załącznik 1 

 

”ZWIŃ”

 • „Tylko nie mów nikomu” – Film braci Sekielskich
 • Czarnobyl – HBO
 • 20 lat Cartoon Network w Polsce
 • Znaki – AXN
 • Planeta albo Plastik
 • Piękny Wiek – Kampania telewizyjna HISTORY na 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • Ślepnąc od Świateł – HBO
 • Drunk History – VIACOM
 • Złoto Bałtyku – A+E Networks Polska
 • Krzysztof Burmer – Canal+
 • Dorota Gałązka – Discovery TVN
 • Sławomir Nawrot – Kino Polska
 • Adam Lemański – FOX Networks
 • ?
 • ?
Read More

Uczestnikiem Festiwalu może zostać nadawca telewizyjny, którego program, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Festiwalu, może być reemitowany przez operatorów kablowych na terytorium Polski, lub jest nadawany w sieciach operatorów kablowych, w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego. Warunkiem udziału w Festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia (dołączonego do niniejszego maila) wraz ze wskazanymi w Regulaminie materiałami.

 

 • Wydarzenie roku – wyróżnione zostają podmioty, w których w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku miało miejsce działanie zasługujące na miano wydarzenia roku lub w tym czasie zadebiutowały
 • Kampania promocyjna – wyróżnione zostają podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku przeprowadziły najciekawszą oraz najskuteczniejszą akcję promocyjną, skierowaną do abonentów, pracowników operatorów kablowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań operatorów, mającą na celu zwiększenie popytu na program oferowany do reemitowania drogą kablową
 • Współpraca z operatorami – wyróżnione zostaną osoby, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku najaktywniej współpracowały z operatorami kablowymi, w zakresie reemitowania lub oferowania do reemitowania programu drogą kablową
 • Polska produkcja telewizyjna roku – wyróżnione zostaną podmioty, które w okresie od dnia 21 września 2018 roku do dnia 10 września 2019 roku, wyemitowały w swoim kanale serial, dokument lub inną produkcję telewizyjną, zrealizowaną w Polsce
 • Nagroda specjalna – zostanie przyznana, w związku z 30-leciem  Telewizji Kablowych w Polsce, którą obchodzimy w tym roku; osobie, bądź podmiotowi, który w szczególny sposób przyczynił się do rozwoju kanałów tematycznych w Polsce w okresie ostatniej dekady

Harmonogram:

 • 10 września – termin zgłaszania materiałów
 • 08 października – ogłoszenie wyników Festiwalu podczas Gali 46. Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE

Skład Kapituły:

 • Agnieszka Ogrodowczyk – Dyrektor Departamentu Strategii, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 • Danuta Harenda – Redaktor Naczelny, Telekabel
 • Elżbieta Gorajewska – Ekspert Rynku
 • Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Programowy, Orange Polska
 • Karolina Okrój – Dyrektor Generalny, Promax
 • Jacek Kobierzycki – Dyrektor Generalny, TOYA
 • Tadeusz Nowakowski – Dyrektor Programowy, TKChopin
 • Grzegorz Mruk – Dyrektor Programowy Sant-Mont Service
 • Henryk Ciski – Redaktor naczelny, TV-Sat Magazyn,
 • dr Krzysztof Franek – Pełnomocnik Dziekana ds. Technologii i Innowacji, Szkoła Filmowa w Łodzi
 • Michał Fura – Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i Spraw Publicznych UPC
 • Krzysztof Węglarz – Dyrektor Festiwalu, PIKE

Pobierz – Regulamin

Pobierz – Załącznik 1

Read More

Celem Konferencji jest debata nad najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju branży mediów elektronicznych w Polsce. Gośćmi Konferencji będą przedstawiciele operatorów sieci kablowych, mobilnych, nadawców telewizyjnych, dostawców i producentów treści audiowizualnej oraz sprzętu, infrastruktury, rozwiązań technologicznych i teleinformatycznych, a także przedstawiciele instytucji regulacyjnych, Parlamentu oraz Rządu.

Wzorem lat ubiegłych Konferencji towarzyszyć będzie wystawa tematyczna, w trakcie której nadawcy, producenci oraz dostawcy sprzętu i usług zaprezentują nowości techniczne, a także najnowszą ofertę kanałów tematycznych. Po raz kolejny podczas uroczystej Gali towarzyszącej Konferencji zostaną przyznane nagrody ZŁOTEJ PIKE, która jest przyznawana w czterech kategoriach: Nadawca, Operator, Dostawca oraz Osoba lub Instytucja. Drugiego dnia konferencji odbędzie się równie ważne wydarzenie – 14. Festiwal Kanałów Tematycznych zakończony wręczeniem nagrody głównej – Tytanowego Oka. Organizatorzy spodziewają się 600 uczestników Konferencji.

Read More