Wyniki I etapu Konkursu To Nas Dotyczy

Regulamin XI Edycji Konkursu dopuszczał następujące kategorie materiałów telewizyjnych:

 • "Moja Mała Ojczyzna", forma dziennikarska dowolna, audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności.
 • "Moje miasto leży w Europie", forma dziennikarska dowolna, audycja dotycząca wpływu 10-letniego uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej na wygląd naszych miast, życie jego mieszkańców, lokalne inicjatywy, itp. W tej kategorii mogą znaleźć się również audycje dofinansowane ze środków UE.
 • "Ekologia... i coś więcej", forma dziennikarska dowolna, audycja dotycząca zagadnień związanych z ekologią, recyklingiem, zapobieganiem degradacji środowiska, zdrowym trybem życia, ochroną przyrody, a także dotycząca działań twórczych w zakresie upcyklingu, czyli tworzeniu przedmiotów wysokiej jakości z surowców o niskiej jakości, często pochodzących z recyklingu.
 • "Reaguję na przemoc wobec dzieci – mam prawo", forma dziennikarska dowolna.
 • Nagroda Publiczności - krótka forma telewizyjna, reportaż

W tej edycji postanowiono również rozszerzyć grono uczestników o inne organizacje telewizyjne, nadające program o tematyce lokalnej, w technologii naziemnej lub satelitarnej, reemitowany w sieciach operatorów będących członkiem PIKE. Tych uczestników zaproszono do zaprezentowania swoich audycji w kategorii „Moja Mała Ojczyzna”.

Na Konkurs "TO NAS DOTYCZY" 2014 38 telewizji lokalnych i regionalnych nadających swoje programy w sieciach kablowych operatorów zrzeszonych w Izbie, nadesłało 168 materiałów filmowych, najwięcej w kategorii „Moja Mała Ojczyzna” 72. Następnie w kategorii:

 • "Ekologia…i coś więcej"– 32
 • Nagroda Publiczności - 27
 • "Moje miasto leży w Europie" - 24
 • "Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo" – 9.

 

4 audycje zostały zgłoszone do Konkursu niezgodnie z jego Regulaminem.

Komisja Programowa oceniając nadesłane materiały kierowała się poniższymi kryteriami i punktacją:

 1. dobór tematu – lokalność, oryginalność, wrażliwość, atrakcyjność (pkt. od 0 –5)
 2. wartość przekazu materiału w swojej kategorii (pkt. 0-5)
 3. realizacja (kadr, światło, dźwięk, oprawa, montaż) (pkt. 0-5)
 4. wrażenie ogólne (pkt. 1-5)

 

Wszystkie nadesłane prace zostały obejrzane i ocenione przez członków Komisji Programowej w składzie:

 • Halina Godecka – Fundacja Akademia Mediów
 • Juliusz Marek - Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
 • Ewa Michalska – Dyrektor Konkursu - Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

 

Materiały zakwalifikowane do następnego etapu Konkursu zostaną przekazane do ostatecznej oceny Jury pod przewodnictwem Krzysztofa Grabowskiego - producenta filmowego i telewizyjnego. W skład Jury Konkursu wchodzą:

 • Ewa Gadomska – Dyrektor Departamentu Regulacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Jerzy Krzysztof Czerwiecki – dziennikarz i producent radiowy i telewizyjny
 • Andrzej Mikołajczyk – dziennikarz "Tv-Sat-Magazyn", wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim.

 

Oceny materiałów telewizyjnych zgłoszonych do kategorii objętej honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo” dokona Jury w składzie:

 • Dorota Zawadzka – pedagog i psycholog, przez wiele lat wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, podejmująca tematykę wychowania, popularna „Superniania”
 • Prof. Maciej Wojtyszko - reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz
 • Barbara Kolago – autorka piosenek dla dzieci, Biuro Rzecznika Praw Dziecka
 • Robert Myśliński – autor książek dla dzieci.

 

Komisja Programowa wyłoniła finalistów I etapu Konkursu w następujących kategoriach: „Moja Mała Ojczyzna”, „Moje miasto leży w Europie”, „Ekologia… i coś więcej”, „Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo”.

Kategoria A – „MOJA MAŁA OJCZYZNA”:

Lp. Nazwa telewizji Miasto Tytuł programu Autorzy
1. > TV Bogatynia Bogatynia > Artyści Pogórza Izerskiego MagdaKościańska
Mieczysław Medycki
2. TV MAX Koszalin Karty historii Ewelina Starzak
3. TV Olsztyn Olsztyn Olsztynek Cittaslow Marta Ordakowska
4. TV Polska Oddział Katowice Katowice Dej pozór odc. Wongiel Izolda Czmek-Nowak
5. TV Sudecka Bielawa Tajemnica kłodzkich podziemi Katarzyna Krzak
Marcin Łubkowski
6. TV Sudecka Bielawa Powiat kłodzki Magdalena Sośnicka-Dzwonek
Marcin Łubkowski

7.

TV Świnoujście Świnoujście Człowiek z ikony Tomasz Sawicki
Leszek Wątkowski
8. TV WTK Poznań Tajemnice Poznania - Śluza Błażej Wandtke
9. TV WTK Poznań WTK Wywiad - Ziółkowki Małgorzata Mielcarek
10. TV Zabrze Zabrze Patriotyczny trend Paulina Świtała

Kategoria B – MOJE MIASTO LEŻY W EUROPIE”:

Lp. Nazwa telewizji Miasto Tytuł programu Autorzy
1.

TV Dami

Jelenia Góra

Zespół barokowych kaplic nagrobnych

Damian Kostka
2. TV Dami Jelenia Góra Gmina - Mieroszów Paweł Guszała
3. TV Kaszuby Wejherowo UE-Polska-Wejherowo Lilii Wilczyńska
4. TV Olsztyn Olsztyn Olsztyn w sieci Marta Ordakowska
5. TV Olsztyn Olsztyn Rozwijamy skrzydła Marta Ordakowska
6. TV Słubice Słubice Trans graniczna współpraca Marta Szymańska
7. TV Toruń Toruń Razem dla Torunia-turystyka i rewitalizacja Marta Nowicka
8. TV Toya Łódź Spółdzielnia na językach Jakub Wojtczak
9. WTK Poznań We love Poznań- Amerykanin i Polak z Kanady Maciej Kautz
10. WTK Poznań We love Poznań- Kolumbijczycy Maciej Kautz

Kategoria C – „EKOLOGIA… I COŚ WIĘCEJ”:

Lp. Nazwa telewizji Miasto Tytuł programu Autorzy
1. TV Dami Jelenia Góra Lasy Dolnego Śląska-Nadleśnictwo Szklarska Poręba Paweł Guszała
2. TV Kaszuby Wejherowo Woda - moje życie, nasza energia Lilii Wilczyńska
3. TV Olsztyn Olsztyn Trofeum Marta Ordakowska
4. TV Sfera Ruda Śląska Eko problem- upcykling Izabela Piotrowska-Grosse
5. TV Słubice Słubice Sirius finance Mariusz Konopka
6. TV Sudecka Bielawa Bielawa modelowym miastem ekologicznym Adam Pachura
Paweł Pachura
7. TV Toruń Toruń Atlas lasu - Edukacja Marta Nowicka
8. TV Toya Łódź Pamiętajcie o ogrodach Elżbieta Grzeszczak-Chętko
9. WTK Poznań Trzecie królestwo Remigiusz Koziński
10. WTK Poznań Jakość powietrza w Poznaniu Agata Karaśniewicz

Kategoria D – „REAGUJ NA PRZEMOC WOBEC DZIECI. MASZ PRAWO”:

Lp. Nazwa telewizji Miasto Tytuł programu Autorzy
1. TV Bogatynia Bogatynia Świadkowie przemocy Magdalena Kościańska
Mieczysław Medycki
2. TV Kłodzka Kłodzko Nie bądź obojętny na przemoc wobec dzieci Piotr Kramnik
3. TV Max Koszalin Jakubek Joanna Wyrzykowska
4. TV Sudecka Bielawa Dzieci nie oddam Magdalena Sośnicka-Dzwonek
Paweł Pachura
5. TV Toya Łódź Nieletni film Marek Machwitz
6. TV Toya Łódź Nasze sprawy - pijane matki Ewa Tyszko
7. Twoja TV Morska Wejherowo Scenariusze życia - Policjant, który mi (nie)pomógł Arleta Bolda-Górna
8. Twoja TV Morska Wejherowo Scenariusze życia - Rodzina zastępcza Arleta Bolda-Górna

Kategoria D – KRÓTKA FORMA TELEWIZYJNA - NAGRODA PUBLICZNOŚCI

Nagroda w kategorii Nagroda Publiczności przyznana zostanie z uwzględnieniem kryterium popularności nadesłanego materiału, wśród widzów audycji „To Nas Dotyczy”, nadawanej w programie telewizyjnym TVR, dostępnym w technologii satelitarnej, w dniach od 15 marca do 15 maja 2014 roku. Szczegółowe kryterium popularności ustali Komisja Programowa, w oparciu o narzędzia do analizy danych telemetrycznych, dostarczone przez AGB Nielsen Media Research. Kryterium uwzględniać będzie średnią arytmetyczną oglądalność premiery i powtórki każdego z materiałów, we wskazanej audycji.W n i o s k i:
Materiały nadesłane na XI edycję Konkursu generalnie reprezentowały wysoki poziom merytoryczny. Nadesłane prace są dowodem na to, że obecnie nie ma różnic pomiędzy tzw. profesjonalnymi telewizjami, a nadającymi w sieciach kablowych telewizjami lokalnymi. Nie ma różnic w posiadanym sprzęcie, umiejętnościach dziennikarskich i operatorskich, montażu i rozmachu produkcji. Przykładem tego może być film telewizji HTS Słubice „Pani Weronika i jej chłopcy”, który ze względu na jego długość nie mógł brać udziału w konkursie, ale potwierdza wysoki potencjał i ambicje nadawców lokalnych. Film został już kilkukrotnie nagrodzony, jest wydany na DVD i był emitowany w telewizji Planete. Tak jak widać powszechny skok jakościowy obrazu i dźwięku, tak w niektórych telewizjach odczuwa się braki dziennikarskie i archaiczny styl redakcji i reżyserii, a nawet całkowity brak tych ostatnich. Komisja odniosła wrażenie, że realizacja niektórych materiałów odbywa się jakby nie było wcześniej opracowanego scenariusza, a film powstawał od początku do końca podczas montażu. Cieszy, że największy skok jakościowy dokonały małe telewizje z niewielkich ośrodków miejskich. Prezentują one nowoczesny styl i duże umiejętności. W dużej mierze osiągnęły to z konieczności utrzymania się na rynku i podnoszenia konkurencyjności swojej oferty producenckiej. Niestety, są też nadawcy, nawet ci o dużym potencjale, którzy od lat nie zmieniają nawet czołówek swoich programów. Telewizje lokalne w sposób widoczny wypracowują swoja własną drogę na rynku medialnym stwarzając ofertę chętnie wyczekiwaną przez lokalnego widza. Z satysfakcją należy odnotować, że uczestnicy konkursu dobrze wyczuwają potrzebę lokalności swoich telewizji. Pojawiły się ciekawe i indywidualne tematy, charakterystyczne dla poszczególnych regionów Polski, a także liczne realizacje programów o charakterze lokalnym i regionalnym prowadzonych gwarą. Duże wątpliwości i niepokój dalszym ciągu budzi niestaranne i manierystyczne czytanie lektorów i prowadzących, co robi bardzo złe wrażenie i obniża wartość nadesłanych materiałów filmowych. Niepokojąco utrwala się różnica w staranności realizacji materiałów filmowych wykonywanych na zlecenia zewnętrzne, a na potrzeby programowe samej stacji.

28 kwietnia 2014 r.

Kalendarium

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/pike.org.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0