Stanowisko Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

 

POLSKA IZBA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

wysłuchanie publiczne w sprawie druku sejmowego nr 442 projekt ustawy o mediach narodowych, druku sejmowego 443 projekt ustawy o składce audiowizualnej i druku 444 projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej

Warszawa, 17 maja 2016 roku

W dniu 20 kwietnia 2016 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej, dotyczący zastąpienia dotychczasowych przepisów o opłacie abonamentowej nowym unormowaniem, tzw. składką audiowizualną opłacaną przez końcowego odbiorcę energii elektrycznej.

1.Kryteria stosowania powszechnej składki audiowizualnej( art. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej w zakresie nowelizującym ustawę Ordynacja podatkowa; Rozdział 1, art. 3, Rozdział 2 art. 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14 ustawy o składce audiowizualnej  w zakresie kryteriów stosowania powszechnej składki audiowizualnej)

Projekt Ustawy przewiduje obowiązek zapłaty daniny od każdego punktu poboru energii, tj. miejsca wyposażonego w układ pomiarowo-rozliczeniowy, do którego operator systemu dystrybucyjnego dostarcza odbiorcy końcowemu energię elektryczną na podstawie umowy. Pomija się zatem szczególne obszary eksploatacji treści mediów narodowych( np. pokoje hotelowe z zainstalowanymi odbiornikami telewizyjnymi, odbiorniki rozproszone w biurach, urzędach i innych obiektach- ale posiadających jedne licznik energii elektrycznej)  a obciąża opłatą punktów poboru energii elektrycznej (liczniki), niezwiązane z eksploatacją treści telewizyjnych.

Projektodawca zwalnia z obowiązku uiszczania składki tzw. dodatkowe punkty poboru, tj. punkty służące zaopatrywaniu w energię elektryczną lokalizacje związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego i jednocześnie które nie służą bezpośrednio zaspokajaniu celów mieszkaniowych odbiorcy końcowego. Projektodawca zdaje się nie zauważać, jednak że  istnieje szereg podmiotów, w tym operatorzy telekomunikacyjni które w swojej działalności korzystają z rozbudowanej sieci odbioru energii elektrycznej. Sieć telekomunikacyjna korzysta z wielu punktów zasilania (poboru energii), co w przypadku braku doprecyzowania zakresu przedmiotowego i podmiotowego zwolnienia z opłaty audiowizualnej naraża przedsiębiorców telekomunikacyjnych na znaczne obciążenia finansowe podważające rentowność prowadzonej działalności.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wskazujące zatem na konieczność zwolnienia z obowiązku uiszczania składki audiowizualnej przedsiębiorców posiadających status przedsiębiorców telekomunikacyjnych (operatorów sieci), wykorzystujących energię elektryczną wyłącznie w celu zasilania urządzeń tworzących sieć telekomunikacyjną. Izba wskazuje także na potrzebę uszczelnienia i doprecyzowania systemu poboru opłat poprzez wprowadzenie jako dodatkowego kryterium identyfikacyjnego rejestru PESEL i NIP.

2.Opłata za TVP Sport( art. 3 pkt. 2 ustawy o mediach narodowych, definicja misji publicznej i gwarancja nieodpłatnego dostępu do programów nią objętych m.in. w ramach multipleksów cyfrowych; rozdział 2 art. 9, do zadań wynikających z misji publicznej należy w szczególności(…) pkt 19 ” propagowanie sportu”, art. 11, pkt. 1,2,3,4,5)

Prezes TVP Jacek Kurski zapowiedział 27.04.2016 roku, iż kanał TVP Sport trafi na trzeci multipleks naziemnej telewizji cyfrowej (MUX-3), przez co dostępny będzie powszechnie i bez opłat dla każdego użytkownika końcowego. Obecnie TVP Sport jest udostępniany operatorom kablowym i satelitarnym za opłatą od każdego abonenta. Według zapowiedzi Prezesa Kurskiego wprowadzenie TVP Sport na MUX-3 nie będzie równoznaczne z zaprzestaniem poboru przez nadawcę publicznego opłat od operatorów, co stanowi sprzeczność z przywołanymi normami ustawowymi, w tym w szczególności w zakresie pełnienia misji publicznej.

Dla Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej jest oczywistym, że udostępnienie kanału TVP Sport na multipleksie związane musi być ze zwolnieniem operatorów od obowiązku ponoszenia opłat z tytułu jego dystrybucji. Założenie to jest zbieżne z umową ramową podpisaną przez nadawcę publicznego z PIKE w roku 2006, w którym TVP Sport rozpoczynało działalność.

Już przy obecnej konstrukcji pakietów telewizyjnych udostępnianych abonentom przez operatorów pakiety najtańsze (podstawowe) balansują na granicy rentowności dla operatora. Pobieranie od operatora opłat przez nadawcę publicznego za program, który nadawca publiczny na mocy art. 43a ustawy o radiofonii i telewizji zobowiązany jest udostępniać za darmo, może zmusić operatorów do zrewidowania oferowanych pakietów programowych. Konieczność uwzględnienia rentowności oferowanych usług uderzyć może pośrednio w najuboższych abonentów, użytkujących najtańsze, podstawowe pakiety programowe.

3.Postulat połączenia UKE i KRRiT( rozdział 5 „Rada Mediów Narodowych” ustawy o mediach narodowych, art. 39-47, propozycja połączenia KRR i T z UKE),

Mając na uwadze efektywność nadzorowania rynku komunikacji elektronicznej należy rozważyć postulat zgłaszany już przez minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, połączenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Uzasadnieniem dla podjęcia takiego kroku jest coraz dalej sięgające zintegrowanie rynków przy jednoczesnym rozdzielaniu systemów regulacji i nadzoru. Już obecnie wprowadzanie zmian legislacyjnych dotykających rynku telekomunikacyjnego wymaga ścisłej współpracy obydwu instytucji. Także kombinowany charakter części usług dynamicznie rozwijającego się rynku, tzw. triple-play (telefon, internet i TV) oraz usługi telewizyjne w sieciach komórkowych uzasadnia połączenie sił regulacyjnych UKE i KRRiT.

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zdaje sobie sprawę, że KRRiT jest organem umocowanym konstytucyjnie i połączenie organów wymagałoby debaty nad kształtem i osadzeniem przyszłej instytucji w systemie prawnym. Jednakże Izba zwraca uwagę, że współpraca KRRiT oraz UKE już teraz odbywa się płynnie w ramach Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Także Wielka Brytania dostrzegła korzyści płynące z ujednolicenia i skonsolidowania nadzoru nad rynkiem telekomunikacyjnym tworząc w 2003 roku Office of Communications (Ofcom) – organ państwowy nadzorujący rynek mediów i telekomunikacji, który zastąpił i przejął uprawnienia 5 istniejących wcześniej urzędów. Tymczasem ustawa, powołując Rade Mediów Narodowych, mnoży byty o podobnych kompetencjach, mimo powszechnej tendencji do ich łączenia, zgodnie z logiką konwergencji rynków telewizyjnego i telekomunikacyjnego. PIKE jest zdania, iż w tym zakresie pakiet ustaw o mediach narodowych powinien w ustawie wprowadzającej zaprojektować połączenie tych dwóch instytucji, poprzez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 roku.


 


17 maja 2016 r.

Kalendarium

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/pike.org.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0