Stanowisko PIKE dotyczące decyzji Prezesa UKE w sprawie dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej

We wrześniu br. Prezes UKE przyznał Orange Polska S.A. kolejne dopłaty do kosztu netto świadczenia usługi powszechnej w latach 2006-2007. Kwota tych dodatkowych dopłat wyniosła ponad 90 mln zł, co oznacza 45-krotny wzrost obciążenia polskiego rynku telekomunikacyjnego dopłatami do działalności Orange Polska w porównaniu do uprzednio przyznanej kwoty.

 

Na wstępie PIKE podkreśla, że dopłata przyznawana jest po blisko 10 latach od czasu faktycznego świadczenia usługi. Okres ten już obecnie jest więc nieakceptowalnie długi. Pomimo tego Prezes UKE – wydając decyzję o przyznaniu dalszych kwot dopłaty – przesunął termin ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii zobowiązań operatorów alternatywnych o kolejne lata. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są zmuszeni do tworzenia rezerw na poczet tych płatności. Niepewność wynikająca z przedłużających się procedur istotnie negatywnie wpływa więc na ich zdolności finansowe. Tymczasem rynek telekomunikacyjny wymaga ogromnych inwestycji, przy jednoczesnej presji cenowej ze strony konkurencji oraz presji kosztowej wynikającej z rosnących oczekiwań konsumentów. Sytuację dodatkowo komplikują zapowiedzi Prezesa UKE dotyczące zaostrzenia reżimu regulacyjnego wobec alternatywnych dostawców usług telekomunikacyjnych. PIKE wyraża poważne obawy odnośnie zdolności przedsiębiorców telekomunikacyjnych do podołania wszystkim tym oczekiwaniom jednocześnie.

 

Obie wrześniowe decyzje o przyznaniu dopłaty zostały zaskarżone przez branżowe izby gospodarcze – KIGEiT i PIKE. W skargach wskazano na szereg zastrzeżeń, jednak na pierwszy plan wysuwają się trzy zagadnienia, które w opinii PIKE nie zostały należycie przeanalizowane:

 

  1. Zgodnie z motywem 18 dyrektywy o usłudze powszechnej, do przyznawania dopłaty do kosztów usługi powszechnej stosuje się zasady dotyczące pomocy publicznej. Z decyzji wynika jednak, że Prezes UKE nie wystąpił w tym zakresie o opinię Prezesa UOKiK a projekt decyzji nie został notyfikowany Komisji Europejskiej. Tymczasem takie obowiązki wynikają z przepisów polskich i unijnych, gdy państwo członkowskie planuje przyznać nową pomoc. Co więcej, Prezes UKE nie przeprowadził żadnych analiz, z których miałoby wynikać, że pomoc publiczna przyznana Orange Polska w formie dopłaty nie stanowi takiej pomocy. W przekonaniu PIKE pominięcie w decyzji zagadnienia pomocy publicznej stanowi poważne naruszenie prawa.

 

  1. Ponadto, wydając wrześniowe decyzje Prezes UKE nie zastosował się w pełni do oceny prawnej i wskazań co do dalszego postępowania, wyrażonych w wiążących w niniejszych sprawach wyrokach sądów administracyjnych. Prezes UKE był zobowiązany w szczególności do zbadania, czy poniesione przez Orange Polska koszty stanowiły dla tego przedsiębiorcy niesprawiedliwe obciążenie. Jednym z elementów oceny niesprawiedliwego obciążenia powinna być analiza jakości urządzeń przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej. Prezes UKE takiej analizy nie dokonał. Co więcej – przyznał, że w 2006 r. sytuacja gospodarcza i finansowa Orange Polska była wyjątkowo korzystna, a udział tej spółki w rynku (w przypadku usług, za które Orange Polska uzyskała dopłatę) wynosił blisko 100%. Należy przy tym wspomnieć, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-389/08, nawet jeśli przedsiębiorca wyznaczony ponosi koszt netto świadczenia usługi powszechnej – nie znaczy to automatycznie, że obciążenie to jest niesprawiedliwe. W decyzji zabrakło oceny popartej wnioskowaniem, z której wynikałoby, że koszty poniesione przez Orange Polska należy uznać za niesprawiedliwe (nieuzasadnione, nadmierne).

 

  1. Orange Polska została wyznaczona na przedsiębiorcę świadczącego usługę powszechną w drodze konkursu. Wyznaczenie odbywa się na podstawie najniższego kosztu świadczenia usługi powszechnej. W ofercie konkursowej Orange Polska wskazała prognozowane koszty świadczenia usługi powszechnej. Koszty te znalazły odzwierciedlenie w decyzji wyznaczającej Orange Polska na przedsiębiorcę świadczącego usługę powszechną. Tym samym, decyzja przyznająca dopłatę powinna badać relację między kosztami, na podstawie których Orange Polska została wybrana do świadczenia usługi powszechnej a kosztami określonymi w decyzji wyznaczającej dopłatę. Rozważań, czy dopłata [koszty świadczenia usługi powszechnej] przyznawana na rzecz Orange Polska jest wyższa aniżeli deklarowane koszty w ofercie konkursowej Orange Polska, we wrześniowych decyzjach Prezesa UKE także zabrakło.

 

Decyzje Prezesa UKE zostały zaskarżone zgodnie z obowiązującą procedurą. W terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skarg Prezes UKE powinien przygotować na nie odpowiedź oraz przekazać akta sprawy do WSA w Warszawie. PIKE wierzy, iż sądowa weryfikacja przedstawionych zarzutów potwierdzi ich prawidłowość a także ostatecznie doprowadzi do odmowy przyznania dopłaty na rzecz Orange Polska.

13 listopada 2017 r.

Kalendarium

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/pike.org.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0