Terminologia

Abonament radiowo-telewizyjny

Podatek przeznaczony na utrzymanie publicznej telewizji i radia. Kryterium jego naliczania jest fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizora. W polskim prawie opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych, przy domniemaniu, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. W Polsce o wysokości abonamentu RTV decyduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zaś instytucją odpowiedzialną za jego ściąganie jest Poczta Polska.

Abonent

Podmiot (firma, osoba), która jest stroną umowy zawartej w formie pisemnej o świadczenie usług z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Antena

Urządzenie służące do zamiany fal elektromagnetycznych na sygnał elektryczny i odwrotnie. Jest elementem składowym każdego systemu, w którym informacje przekazywane są drogą bezprzewodową. Najbardziej znane typy to antena odbiornika radiowego i telewizyjnego, anteny przeznaczone do odbioru sygnałów z satelitów oraz anteny będące elementem bezprzewodowych sieci komputerowych.

BSA

- (ang. Bitstream access) - termin określający usługę sprzedaży szerokopasmowej transmisji danych (np. dostępu do Internetu), najczęściej za pomocą linii telefonicznej (w technologii xDSL). Usługa świadczona jest przez operatora korzystającego (alternatywnego) na rzecz jego klientów, przy wykorzystaniu infrastruktury sieciowej innego operatora (zazwyczaj dominującego na rynku).

Gniazdko

Złącze stanowiące część instalacji służącej do przesyłu sygnału telewizyjnego i/lub danych cyfrowych. Obecna technologia umożliwia dostarczanie poprzez jedno gniazdko znajdujące się w pomieszczeniu należącym do abonenta, wszystkich usług telekomunikacyjnych: telewizja (w tym cyfrowa), internet, telefon.

Hurtowy dostęp do sieci

Usługa WLR (Wholesale Line Rental) umożliwiająca danemu dostawcy usług świadczenie usługi dostępu do sieci użytkownikom końcowym dołączonym do sieci innego operatora. WLR jest swoistą „sprzedażą abonamentu, w celu jego dalszej odsprzedaży". Sprzedającym jest tu operator, do którego sieci użytkownik końcowy jest fizycznie dołączony, natomiast kupującym - usługodawca przejmujący kontrolę nad użytkownikiem na poziomie detalicznym. Z punktu widzenia użytkownika końcowego dostawcą usługi abonamentowej staje się usługodawca korzystający z WLR i z nim bezpośrednio oraz wyłącznie kontaktuje się on w sprawie rozliczeń, czy też kwestii związanych z naprawą usterek.

Integrator systemu

Podmiot (np. firma informatyczna lub niezależny konsultant) dysponujący aktualną wiedzą w zakresie sprzętu, oprogramowania, organizacji sieci komputerowych oraz rozwiązań organizacyjnych, zajmujący się opracowaniem i realizacją planów kompleksowej informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji (w tym unowocześnienia istniejących w nich systemów informatycznych).

Kanał tematyczny

Program telewizyjny skierowanych do określonej grupy odbiorców. Nadawca tworząc zawartość kanału tematycznego bierze pod uwagę przede wszystkim wiek, płeć oraz zainteresowania jego odbiorców. W dalszej kolejności cechami wyróżniającymi grupy odbiorców kanałów tematycznych są zawód, wykształcenie, miejsce zamieszkania, przychody. Kanały tematyczne o szerokich grupach odbiorców to programy informacyjne, sportowe, popularnonaukowe, filmowe, przyrodnicze. Dla najwęższych grup odbiorców obecnie dostępne są np. takie pogramy jak dla dzieci w wieku 3-7 lat, o sportach ekstremalnych, czy z muzyką hip-hop’ową.

Kanalizacja

W technice telekomunikacyjnej system rur, koryt, kolektorów, podziemnych korytarzy i studzienek, służący do układania kabli i elementów infrastruktury sieci – głównie na terenie aglomeracji miejskich.

Kontent

Pakiet najróżniejszych usług oferowanych przez operatora jego abonentom, np. programy telewizyjne, internet, telefon, serwisy informacyjne, mini klipy, muzyka i dzwonki, portale internetowe, Video on Demand. Ze względu na dużą liczbę usług składowych oraz różnorodność sposobów dostarczania ich abonentom (internet, GSM, telewizja kablowa) kontent może być bardzo zróżnicowany. Kontent jest kluczem konwergencji mediów elektronicznych, ponieważ jest niezależny od rodzaju medium.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)

Organ konstytucyjny (art. 213 - 215), który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zasady, tryb działania, organizację oraz szczegółowe zasady powoływania członków KRRiT określa ustawa z dnia 29 grudnia 1992 o radiofonii i telewizji. Do zadań KRRiT należą m.in. projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunku polityki państwowej w dziedzinie radiofonii i telewizji, określanie warunków działalności nadawców programów radiowych i telewizyjnych, rozpatrywanie wniosków i podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, sprawowanie kontroli nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą, określanie wysokości opłat za udzielanie koncesji oraz wpis do rejestru.

LLU

(ang. Local Loop Unbundling = dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) – udostępnienie przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej innemu operatorowi w celu umożliwienia świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych względem klienta końcowego. W praktyce LLU ma obecnie zastosowanie przy świadczeniu usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA).

Kalendarium

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/pike.org.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0