Terminologia

Must carry

Nałożony ustawą o radiofonii i telewizji (art. 43 ust. 1) obowiązek operatora sieci kablowej wprowadzania do sieci programów w następującej kolejności:

- ogólnokrajowe programy radiofonii i telewizji publicznej;

- regionalne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze;

- programy krajowych nadawców społecznych dostępne na danym obszarze;

- programy innych nadawców krajowych dostępne na danym obszarze;

- programy innych nadawców krajowych i nadawców zagranicznych.

Must offer

Obowiązek udostępniania operatorowi kablowemu programów telewizji i radiofonii publicznej, postulowany m.in. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w "Strategii Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020". Celem wprowadzenia obowiązku must-offer jest zrównoważenie zasady must-carry, przez co zostałaby usankcjonowana zasada neutralności ekonomicznej w stosunkach między telewizją publiczną a operatorami.

Nadawca komercyjny

Instytucja, która decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymała koncesję na emitowanie na terytorium Polski programu radiowego lub telewizyjnego, spełniająca warunki określone w Ustawie o Radiofonii i Telewizji. Nadawca komercyjny, jako przedsiębiorstwo będące własnością prywatnego kapitału, koncentruje swoją działalność na zdobywaniu zysków. Pierwszą prywatną stacją telewizyjną w naszym kraju, a zarazem w byłych krajach komunistycznych, była PTV Echo działająca od 6 lutego 1990 do 8 marca 1995 we Wrocławiu. Następną zaś - nadający do dziś - Polsat, założony 5 grudnia 1992.

Nadawca społeczny

Status, jaki Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może przyznać instytucji emitującej na terytorium Polski program radiowy lub telewizyjny, spełniającej warunki określone w Ustawie o Radiofonii i Telewizji. Nadawca społeczny jest zwolniony z opłaty za udzielenie przez KRRiT koncesji na nadawanie programu. Instytucja uznana za nadawcę społecznego upowszechnia działalność wychowawczą i edukacyjną, a także działalność charytatywną, respektuje chrześcijański system wartości, zmierza do ugruntowania tożsamości narodowej, nie emituje reklam, telesprzedaży, sponsorowanych audycji lub innych sponsorowanych przekazów i nie pobiera opłat z tytułu rozpowszechniania, rozprowadzania lub odbierania swojego programu.

Operator

Według określenia zawartego w prawie telekomunikacyjnym jest to przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych.

Organizacja zbiorowego zarządu

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi, są to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z art. 104.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ostatnia mila

Dystans o długości w praktyce kilkudziesięciu metrów, będący fragmentem sieci łączącym budynki i użytkowników końcowych z główną siecią telekomunikacyjną zbudowaną najczęściej na światłowodach. Łączenie użytkownika do szkieletu sieci telekomunikacyjnej na „ostatniej mili” jest najbardziej skomplikowanym i najdroższym etapem tworzenia dostępu do usług operatora. Aby położyć ostatnie metry sieci, trzeba instalować drogie urządzenia, często rozkopywać istniejące drogi i okablowywać budynki.

Prawo telekomunikacyjne

Nazwa najważniejszej ustawy regulującej rynek telekomunikacyjny w Polsce z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800). Wprowadza ona szereg specyficznych określeń, np. abonent, infrastruktura telekomunikacyjna, lokalna pętla abonencka, połączenie telefoniczne, przedsiębiorca telekomunikacyjny, usługa telekomunikacyjna, użytkownik, zakończenie sieci. Ustawa wdraża podstawowe dyrektywy Wspólnot Europejskich z dziedziny telekomunikacji. Tworzy również wyspecjalizowany urząd administracji rządowej zajmujący się sprawami telekomunikacji - Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Programing

Zbiór programów telewizyjnych (w przypadku operatora kablowego także radiowych) zawierający określoną liczbę oraz rodzaje programów. Nadawca lub dystrybutor kanałów telewizyjnych posługuje się tym terminem w odniesieniu do swojej oferty dla odbiorców, którymi są operatorzy kablowi i platformy satelitarne. Dla operatorów kablowych i satelitarnych programing jest składnikiem oferty dla abonentów.

Radiofonia i telewizja

Działalność nadawcza polegająca na dostarczaniu informacji, udostępnianiu dóbr kultury i sztuki, ułatwianiu korzystania z oświaty i dorobku nauki, upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieraniu krajowej twórczości audiowizualnej. Działalnością tą zajmują się nadawcy publiczni, społeczni i komercyjni. Zasady działalności nadawczej w Polsce reguluje Ustawa o Radiofonii i Telewizji, natomiast kontrolę nad działalnością nadawców w zakresie określonym ustawą sprawuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona też udziela koncesji na działalność nadawczą.

Sieć

Zespół okablowania i urządzeń technicznych umożliwiających przesyłanie na odległość najróżniejszych informacji – drogą przewodową lub bezprzewodową. W telekomunikacji najważniejsze z budowanych i eksploatowanych są sieci transmisji danych oraz sieci umożliwiające świadczenie usług telekomunikacyjnych

Sieci zintegrowane

Sieci pracujące w technologii cyfrowej, które umożliwiają jednoczesną transmisję danych, wideo i głosu (VoIP).

Kalendarium

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ankieta

W jakim stopniu jesteś zainteresowany oglądaniem naziemnej cyfrowej telewizji (NTC)?

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej organizuje konferencje dla operatorów, nadawców, dystrybutorów sprzętu i programów TV.

Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL działa na rzecz operatorów, prowadząc negocjacje z nadawcami programów telewizyjnych.

Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji ustawy, która uporządkuje rynek.


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/home/www/pike.org.pl/www/application/../data/session) in Unknown on line 0