Szanowni Państwo,

miniony 2019 rok był dla nas intensywnym okresem niosącym wiele zmian, obfitującym w  wydarzenia i prowokującym przemyślenia nad kształtem branży telekomunikacyjnej i medialnej, w  tym branży telewizji kablowej. Przede wszystkim był to rok uroczystego jubileuszu 30-lecia telewizji kablowej w Polsce, co zaznaczyliśmy na konferencjach w Sopocie oraz Jachrance. Poprzez organizację licznych paneli i dyskusji, a także prezentację trzech filmów dokumentalnych i  albumu „30 lat telewizji kablowej w Polsce”, ukazujących nasze początki oraz istotny wkład w polską demokrację i gospodarkę, zaprezentowaliśmy dorobek branży. Nasze obchody uczcili również znamienici Goście z prezydentem Lechem Wałęsą i Ministrem Cyfryzacji Markiem Zagórskim na czele, a także przedstawiciele pozostałych ministerstw, regulatorów i liderów rynku mediów i  telekomunikacji. Był to dobry czas, na którym cieniem położyła się strata trzech współtwórców naszej branży, profesora Sławomira Czepielewskiego, Jana Rozpłochowskiego oraz Włodzimierza Lefika. Cześć ich pamięci!

Rok 2019 był również okresem umacniania pozycji Izby na rynku mediów elektronicznych poprzez przewodzenie działaniom i przedsięwzięciom mającym na celu ochronę interesów naszej branży. Mowa tu przede wszystkim o walce o nowy kształt relacji pomiędzy nadawcami a operatorami oraz udziale w pracach legislacyjnych nad poszczególnymi projektami ustaw przygotowujących wprowadzenie technologii 5G. Do zmian mających zdecydowanie pozytywny wpływ na środowisko mediów i telekomunikacji należy zaliczyć także partnerskie stosunki z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i  Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Znajdujemy tam ludzi rozumiejących operatorów, mających wiedzę i doświadczenie regulacyjne, otwartych na kontakty i współpracę.

Sukcesem organizacyjnym i wizerunkowym zakończyły się również wspomniane już konferencje PIKE. Warto w tym miejscu wspomnieć o Forum Telewizji Lokalnych towarzyszącym Konferencji w Sopocie, jak również Forum Operatorów Kablowych Wschód- Zachód towarzyszącym 46. Międzynarodowej Konferencji PIKE w Jachrance. Wymiana poglądów i ustalenia z tych spotkań będą wdrażane w nadchodzącym 2020  roku, tak jak zintensyfikowana działalność na rzecz ochrony i pomocy operatorom kablowym w  sytuacjach kryzysowych. PIKE intensywnie uczestniczy w dyskusjach i debatach nad kwestią otwartego dostępu do Internetu, realizacją megaustawy i przeniesieniem jej zapisów na proces inwestycyjny w sieci 5G, zniesieniem barier inwestycyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego, infrastruktury budynkowej, cyberbezpieczeństwa, jednolitego rynku cyfrowego, nowej dyrektywy o  prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieuczciwej konkurencji i niedozwolonej reklamy czy  prawa urbanistyczno- budowlanego. Chciałbym zapewnić, iż każdy operator może liczyć na  merytoryczne wsparcie PIKE we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, a cała branża na nieustającą i konsekwentną walkę z bezprawiem.

Nadchodzący 2020 rok stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Dołożymy wszelkich starań, aby im sprostać. Już dzisiaj wspólnie z Prezesem Fundacji PIKSEL Włodzimierzem Zielińskim i całym zespołem organizacyjnym chcemy serdecznie zaprosić na wiosenną Ogólnopolską Konferencję Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która odbędzie się w  dniach 25-27 maja 2020 roku w Zakopanem. Jestem pewien, że program konferencji spotka się z  zainteresowaniem i czynnym współuczestnictwem osób powiązanych z branżą telekomunikacyjną i  medialną.  Cieszy nas również powstanie w końcówce mijającego roku Związku Pracodawców Ogólnopolskich Mediów Telewizyjnych „MOC TV”, która mam nadzieję stanie się partnerem w  relacjach z operatorami, a wymieniona Konferencja będzie dobrym miejscem do rozpoczęcia i  zacieśnienia współpracy.

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech kolejny rok będzie dla nas okazją do spotkań, sukcesów zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej, a także realizacji zamierzonych celów.

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu

Polskiej Izby
Komunikacji Elektronicznej