25 marca br. PIKE wystąpiła do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o skierowanie poleceń do jednostek terenowych, zwłaszcza jednostek terenowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w celu umożliwienia udostępnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym danych adresowych dotyczących lokali mieszkalnych oraz gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby pozostające w kwarantannie w związku z ryzykiem wystąpienia COVID-19, w celu ochrony życia i zdrowia pracowników technicznych telewizji kablowych. >>> Zobacz

30 marca br. PIKE otrzymała odpowiedź od Głównego Inspektora Sanitarnego, w którym to zobowiązano wojewódzkich/powiatowych inspektorów sanitarnych do ścisłej współpracy z przedsiębiorcami wykonującymi pracę na rzecz obywateli, w tym z operatorami kablowymi.  Określono również zasady ogólne, które powinny być stosowane podczas wizyty w lokalu. >>>Zobacz

31 marca br. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, nawiązując do w/w pisma Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazał że na wniosek/zapytanie Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien udostępnić informację czy pod wskazanym adresem przebywają osoby objęte kwarantanną/przebywające w izolacji.>>> Zobacz