Aktualizacja:

Apel PIKE, PIIT i KIGEiT, pismem z dnia 27 marca br., został przekazany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do Ministerstwa Rozwoju >>>Zobacz

25 marca br. PIKE, PIIT oraz KIGEiT wystosowały wspólny apel do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, celem którego było zwrócenie uwagi na konieczność zawarcia w „Tarczy antykryzysowej” następujących rozwiązań:
– szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, w tym z zapewnieniem asysty Policji;
– wprowadzenie ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji.
Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzyka wystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowi w naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić.
Zobacz – Apel_PIIT_KIGEiT_PIKE_Tarcza Antykryzysowa_infrastruktura telekomunikacyjna_25.03.2020