Zapraszamy do udziału w konkursie na przygotowanie spotu reklamowego dot. Lex Pilot.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie spotu telewizyjnego prezentującego zagrożenia wynikające z wdrożenia zmian w ustawie o radiofonii i telewizji zawartych w art. 10 pkt 8 oraz 9 projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej oraz zachęcającego lokalne społeczności do sprzeciwu wobec procedowanych zmian.

Zasady udziału w konkursie, terminy i założenia merytoryczne znajdują się w Regulaminie Konkursu.

konkurs