Na Konkurs „TO NAS DOTYCZY” 2023 nadesłano 99 materiałów filmowych, najwięcej w kategoriach „Moja Mała Ojczyzna” – 34.
Następnie w kategorii :
– „News”  – 25
– „Zwyczajnie niezwyczajni” – 18
– „Społecznie wrażliwi” – 9.
z 16 telewizji lokalnych nadających swoje programy w sieciach kablowych operatorów zrzeszonych w PIKE.

Komisja Programowa oceniając nadesłane materiały kierowała  się poniższymi kryteriami i punktacją:

 1. atrakcyjność doboru tematu – (pkt. od 0 –5)
 2. wartość przekazu audycji w swojej kategorii (pkt. 0-5)
 3. sposób realizacji (kadr, światło, dźwięk, oprawa, montaż) (pkt. 0-5)
 4. oryginalność formy wypowiedzi (autorskie ujęcie tematu, wrażliwość, unikalny sposób prezentacji (pkt. 0-5)
 5. wrażenie ogólne (pkt. 0-5)

Wszystkie nadesłane prace zostały obejrzane i ocenione przez członków Komisji Programowej w składzie:
Ewa Michalska – Dyrektor Konkursu – PIKE/Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych
Juliusz Marek – Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne
Robert Utkowski – dziennikarz telewizyjny
Materiały zakwalifikowane do następnego etapu Konkursu zostaną przekazane do ostatecznej oceny Jury pod przewodnictwem  Krzysztofa Grabowskiego – producenta filmowego i telewizyjnego. W skład Jury Konkursu wchodzą:
Teresa Brykczyńska – Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jerzy Krzysztof Czerwiecki – dziennikarz i producent radiowy i telewizyjny
Artur Majer – adiunkt, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna.

Nominacje w poszczególnych kategoriach otrzymali:

Komisja Programowa wyłoniła finalistów I etapu Konkursu:

 Kategoria A – „MOJA MAŁA OJCZYZNA”:

Lp.

NAZWA TELEWIZJI

MIASTO

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

1. TV Asta Piła Naturalnie w lesie. Grób księżniczki. Agnieszka Kledzik
2. TV Bogatynia Bogatynia Porozmawiajmy o przyszłości M. Medycki
Magdalena Kościańska
3. TV Bogatynia Bogatynia Magazyn trójstyk M. Medycki
Magdalena Kościańska
4. Dla Ciebie TV Jaworzno Jaworzno mało znane_Park Osiedle Stałe Jarosław Sawiak
5. TV Horyzont Słubice Słubice – tutaj wszystko się zaczęło Mariusz Konopka
Jakub Krupowicz
6. TV Lokalna TV Ostrowiec Św. Ostrowiec Św. Pracowite bohaterki ekosystemu Klaudia Cybulska
7. Nowa TV Słupsk Słupsk Tajemnice Pomorza Tomasz Częścik
8. TV Piotrków Piotrków Strażacy jak za dawnych lat Katarzyna Zajda
9. TV Proart Ostrów Wlkp.  Zapis Jarocina Hanna Olejnik
10. TV Proart Ostrów Wlkp. Jarocin Festiwal 2022 Agnieszka Kurzawa

Kategoria B – „NEWS”:

Lp.

NAZWA TELEWIZJI

MIASTO

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

1. TV Asta Piła Kawa z kłaczkiem Magdalena Grzegorzewska
2. TV Asta Piła Rozbierana sesja zdjęciowa druhny z OSP Agnieszka Klewik
3. TV Horyzont Słubice Armagedon Odry trwa Waldemar Uberna
4. TV Olsztyn Olsztyn Protest pracowników budżetówki Wioletta Wojnicka
5. TV Proart Ostrów Wlkp. Sny przelane na papier Agnieszka Kurzawa
6. TV Proart Ostrów Wlkp. Pomnik dla ministra Magdalena Wojciechowska
7. TV Toya Łódź Absurd na ulicy Herbowej Tomasz Bogołębski
8. Twoja TV Morska Wejherowo Rodzice z zarzutami znęcania się i zabójstwa Mieszko Weltrowski
Daniel Zaputowicz
9. WTK Poznań Jezioro Kierskie jak szambo Jakub Pięta
10. WTK Poznań Tutaj remont jest konieczny Seweryn Lipowski

Kategoria C – „ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI”:  ”:  

Lp.

NAZWA TELEWIZJI

MIASTO

TYUŁ PROGRAMU

AUTOR

1. TV Horyzont Słubice Wybieram pasję Waldemar Uberna
2. TV Proart Ostrów Wlkp. Witrażysta Hanna Olejnik
3. TV Proart Ostrów Wlkp. Big Cyc historia warta oddania Marcin Gebel
4. TV Toya Łódź Streetworkerzy Anna Gozdek
5. TV  Toya Łódź Piękno jest we mnie Kamila Basińska
6. Twoja TV Morska Wejherowo Służba Mieszko Weltrowski
Daniel Zaputowicz
7. Twoja TV Morska Wejherowo Światowy dzień zespołu Downa Jakub Dulko
Daniel Zaputowicz
8. WTK Poznań Camilla Mateusz Biziorek
9. WTK Poznań Smak domu Krzysztof Czub
10. TV Zabrze Zabrze Prof. Marian Zembala wspomnienia Tomasz Jodłowski

KATEGORIA D – „SPOŁECZNIE WRAŻLIWI”:

Lp.

NAZWA TELEWIZJI

MIASTO

TYTUŁ PROGRAMU

AUTOR

1. TV Dami Jelenia G. PCPR rodziny zastępcze Kamila Krawiecka-Bryz
2. TV Horyzont Słubice Twoje decyzje Mariusz Konopka
3. TV Proart Ostrów Wlkp. Ukraina- święta w Polsce Magdalena Wojciechowska
4. TV Toya Łódź Szpik dla mecenasa Sylwia Królikiewicz
5. TV Zabrze Zabrze Solidarni z Ukrainą Tomasz Jodłowski

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel” oraz Fundacją –Fundusz Telewizji Lokalnych ogłasza XIX Edycję Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy”.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać nadawca programu telewizyjnego lokalnego lub regionalnego posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, który nadaje swój program w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne i będącego jednocześnie członkiem PIKE i który złoży zgłoszenie opisane w § 4.

XIX edycja Konkursu prowadzona jest w następujących kategoriach:

 • MOJA MAŁA OJCZYZNA, forma dziennikarska dowolna (reportaż, news lub inna forma telewizyjna), audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności, pokazująca ciekawe miejsca, inicjatywy, ludzi, pasje w powiązaniu z miastem lub regionem; audycja poświęcona regionowi lokalnej społeczności;
 • NEWS  – pojedynczy materiał informacyjny, news pokazujący lokalne inicjatywy i działania. Ocenie podlegać będzie sprawnie przekazana informacja, wrażliwość na ludzkie problemy;
 • ZWYCZAJNIE NIEZWYCZAJNI – reportaż lub inna krótka forma telewizyjna  o ludziach wyjątkowych, wyrastających ponad przeciętność, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu albo w sposób wyjątkowy potrafili sprostać wyzwaniu;
 • SPOŁECZNIE WRAŻLIWI – spoty reklamy społecznej, promujące bezpieczeństwo, lokalny patriotyzm, pozytywne postawy i inne wartości. Szczególnie oceniana będzie kreacja i pomysłowość oraz technika produkcji.

Ważne informacje dotyczące Konkursu To Nas Dotyczy’23

Na konkurs można nadsyłać audycje wyemitowane po raz pierwszy w  telewizji w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2022 roku a 26 marca 2023 roku.
Każdy z uczestników z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu XIII Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych może przysłać więcej niż jedną audycję, nie przekraczając jednak podanych niżej limitów:

LP KATEGORIA MAX ILOŚĆ AUDYCJI
1. Audycja „Moja Mała Ojczyzna” 3
2. Audycja „News” 3
3. Audycja „Zwyczajnie niezwyczajni” 2
4. Audycja „Społecznie wrażliwi” 2

WAŻNE!!!!
Z cyklu audycji realizowanych według tego samego formatu telewizyjnego do Konkursu zgłoszona może zostać jako materiał konkursowy tylko jedna audycja. Nie dotyczy to  audycji z zakresu publicystyki społecznej oraz audycji interwencyjnych.

Na konkurs audycje należy dostarczyć Organizatorowi w plikach mp4 lub mpg2 na pendrive (jeden pendrive dla wszystkich zgłoszonych audycji).

Do nagrań należy dołączyć metryczkę  stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż metryka składa się z trzech stron i musi zawierać podpisy oraz pieczęć zgłaszającej materiały konkursowe telewizji.

Prosimy również, aby materiały konkursowe były zgłaszane przez podmioty dysponujące aktualną koncesją KRRiT.
Prace przekazywane są wraz z opisem jak wyżej do siedziby PIKE na adres:  00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30 do dnia 27 marca 2023 roku.

Terminy

 • przyjmowanie prac – do 27 marca 2023 r. 
 • obrady Komisji Programowej (zakończenie I etapu Konkursu) – do 15 kwietnia 2023 r.
 • Finał Konkursu odbędzie się podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i X Forum Telewizji Lokalnych, w Hotelu Sheraton w Sopocie (dalej: „Konferencja”), w dniu 23 maja 2023 roku.
 • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się na stronach internetowych PIKE: www.pike.org.pl , www.konferencjepike.pl .

W związku z licznymi zmianami w Regulaminie proszę zapoznać się z tegoroczną wersją Regulaminu Konkursu dla Telewizji Lokalnych

[bold_timeline id=”2350″]