PO KONFERENCJI PIKE

W Sopocie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej oraz X Forum Telewizji Lokalnych (22-23 maja), której organizatorami były Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) oraz Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL. Wiele tematów poruszanych na konferencji dotyczyło telewizji lokalnych. Odegrały one ważną rolę m.in. w nagłaśnianiu negatywnych konsekwencji przepisów tzw. Lex Pilot. W trakcie paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o funkcjonowaniu mediów lokalnych podkreślając ich wyjątkową rolę na rynku medialnym, a także zwracając uwagę na trudną sytuację finansową wynikającą m.in. z braku przychodów z reklam. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad rozwiązaniami dla mediów lokalnych, które umożliwią ich dalszy rozwój.

PREZES NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków, które odbyło się w trakcie konferencji, Jerzy Straszewski został ponownie wybrany Prezesem Zarządu PIKE na kolejną kadencję.

WYSTĄPIENIE AMBASADORA

Gościem specjalnym wydarzenia był Ambasador USA Mark Brzeziński. W swoim wystąpieniu mówił na  temat wolności słowa i mediów.

„To właśnie media pociągają do odpowiedzialności rząd i urzędników publicznych. To wy trzymacie nas w ryzach. Głos dziennikarzy jest niezbędny, by zapewnić, że rządy będą przejrzyste i godne zaufania” – mówił Mark Brzeziński.

Wystąpienie można obejrzeć pod linkiem: ZOBACZ

BADANIE KRAJOWEGO INSTYTUTU MEDIÓW

Krajowy instytut Mediów przedstawił najnowsze  badania „Zasięgi telewizji lokalnych”. Wynika z nich, że aż 5,2 mln Polaków w wieku powyżej 15 lat ogląda telewizje lokalne. Instytut mierzy oglądalność i rozpoznawalność telewizji lokalnych raz na kwartał przy badaniu słuchalności stacji radiowych. Wyniki pomiaru dostępne są na stronie Krajowego Instytutu Mediów

SPOTKANIE NADAWCÓW Z POLITYKAMI

Jednym z najważniejszych momentów wydarzenia było spotkanie nadawców z politykami, którzy rozmawiali o możliwościach finansowania telewizji lokalnych. W spotkaniu udział wzięli posłowie Jakub Stefaniak (PSL) oraz Grzegorz Napieralski (Koalicja Obywatelska), którzy zadeklarowali zaangażowanie w prace legislacyjne na rzecz poprawy sytuacji finansowej mediów lokalnych oraz zamierzają zorganizować w parlamencie spotkanie poświęcone tej grupie mediów.

RATUJMY TELEWIZJE LOKALNE!

To hasło nowej kampanii, której celem jest uruchomienie funduszu dla telewizji lokalnych. Wszyscy nadawcy telewizji lokalnych w Polsce i ich redakcje aktywnie się zaangażują w akcję, a jej koordynatorem może zostać Krzysztof Pstrong, Dyrektor Generalny PIKE i koordynator projektu STOP LEX PILOT. W ramach kampanii powstanie strona internetowa, ulotki, spoty, audycje telewizyjne. Akcja będzie nagłaśniania także w mediach społecznościowych.

GALA PIKE I NAGRODY

Wydarzenie zakończyła Gala PIKE, w trakcie której nagrody otrzymały m.in. telewizje lokalne. W konkursie „To nas dotyczy” pierwsze miejsca zajęły Nowa Telewizja Słupsk (kategoria „Mała ojczyzna”) orazTelewizja Dami Jelenia Góra (kategoria „Społecznie wrażliwi”).