Dziś Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu obradowała nad projektem ustawy wdrażającej unijne dyrektywy.

Wśród licznych przedstawionych stanowisk swój głos zabrała także Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Wyraziliśmy zrozumienie dla postulatów twórców – korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych wymaga wynagrodzenia.

Wypunktowaliśmy jednak problemy, które może wywołać nieprzemyślana regulacja. Uważamy, że gwarancje obecne na polach wyświetlanie i odtwarzanie, powinny zostać wprowadzone także na polach reemitowanie i VOD. Należy wyznaczyć jedną OZZ, a wynagrodzenie powinna określać wspólna tabela wynagrodzeń. Niewłaściwe byłoby natomiast ustanawianie dodatkowych tantiem od reemisji – oznaczałoby to bowiem wielokrotne pobieranie wynagrodzeń od tych samych środków, przekazywanych przez reemitentów nadawcom.

Należy także pamiętać o tym, że rynek reemisji jest już jednym z najmocniej obciążonych na rzecz OZZ.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją stanowiska PIKE.