Główny Urząd Statystyczny (GUS) na wniosek Izb, w tym Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (PIKE), zdecydował się nie wprowadzać zmian w Programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2024. Dotyczy to przede wszystkim Badania odbioru sygnału stacji telewizyjnych w Polsce na podstawie ścieżki zwrotnej (Return Path Data).

Podczas spotkań i uzgodnień, przedstawiciele PIKE argumentowali, że obowiązkowy udział przedsiębiorców telekomunikacyjnych w tym badaniu w latach 2024 i 2025 jest niezasadny i technicznie niemożliwy do realizacji. GUS przychylił się do tego stanowiska, rezygnując z wprowadzenia zmian na rok 2024.

Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące programu badań statystycznych na rok 2025, gdzie również rozważane są podobne zmiany.

Decyzja GUS dotycząca bieżącego roku daje nadzieję na wycofanie się ze zmian także w roku 2025.