Dodatkowe tantiemy za reemitowanie? Oświadczenie izb gospodarczych zrzeszających mikro, małych i średnich przedsiębiorców w sprawie nietransparentnego sposobu procedowania zmian w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zagrażających polskim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym

 

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wspólnie z Krajową Izbą Komunikacji Ethernetowej, Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Związkiem Telewizji Kablowych w Polsce – Izba Gospodarcza wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowych opłat za reemitowanie w procedowanej nowelizacji prawa autorskiego. Poprawka ta jest sprzeczna z prawem unijnym i nie była skonsultowana z rynkiem. Nie jest też wspierana przez wszystkie środowiska reprezentujące twórców. Również rząd wyraził wobec niej negatywną opinię. Poprawka została przyjęta przewagą jednego głosu na zamkniętym posiedzeniu komisji, przy nieobecności kilkunastu posłów i bez udziału strony społecznej. Obecny był jedynie lobbysta OZZ aktorów.

Wprowadzona zmiana w art. 70 ust. 2[1] ustawy o Prawie Autorskim będzie miała znaczące konsekwencje finansowe dla operatorów, choć nie została poddana wymaganej dla projektów rządowych Ocenie Skutków Regulacji. Po kilku dniach jest natomiast poddawana kolejnemu czytaniu w Sejmie, co budzi poważne obawy branży w zakresie transparentności procesu legislacyjnego.

Apelujemy o pilne zgłoszenie i przyjęcie przez Sejm poprawki, która przywróci brzmienie tego przepisu co najmniej do kształtu zaproponowanego przez rząd w pierwotnej wersji.

Należy jednak pamiętać, że prawo autorskie wymaga kompleksowej reformy, o którą PIKE od lat zabiega. Zmianie powinny ulec zwłaszcza relacje z OZZ, tak aby użytkownik miał pewność nabycia wszystkich praw w drodze jednej umowy z prawomocnie zatwierdzoną stawką wynagrodzeń, liczoną od rzeczywiście uzyskiwanych korzyści z eksploatacji praw.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami w mediach:

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-tantiemy-nie-tylko-z-internetu-ale-i-reemisji-poslowie-chyba,nId,7598765

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/operatorzy-kablowi-oburzeni-wprowadzeniem-tantiem-z-reemisji

https://www.telko.in/izby-przeciwko-wzrostowi-oplat-dla-ozz