Dołącz do PIKE

Jesteśmy głosem rozsądku. Dążymy do uporządkowania rynku medialnego w Polsce. Jako niezależna organizacja, dajemy operatorom możliwość realnego wpływu na stanowienie prawa, wspomagamy naszych członków w ich codziennej działalności biznesowej, przede wszystkim poprzez zabieganie o warunki prawne i regulacyjne, które sprzyjają rozwojowi branży i rynku:

 • Bierzemy czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym aktów prawnych ważnych dla funkcjonowania i rozwoju branży.
 • Służymy pomocą w zakresie wielu wyspecjalizowanych zagadnień, których opracowaniem zajmuje się ok. 20 ekspertów.
 • Walczymy o eliminowanie barier w działalności gospodarczej i obniżanie jej kosztów.
 • Kreujemy i chronimy wizerunek operatorów komunikacji elektronicznej, niegdyś wyłącznie kablowych.
 • Ułatwiamy kontakty i utrwalamy partnerskie relacje w branży oraz w jej otoczeniu.
 • Bronimy członków przed biurokracją.
 • Promujemy najlepsze przykłady działalności branży oraz idee komunikacji medialnej.
 • Edukujemy członków w zakresie tak nowych, jak i już funkcjonujących rozwiązań prawnych.
 • Tworzymy forum wymiany informacji i doświadczeń.
 • Reprezentujemy interesy środowiska na arenie międzynarodowej.
 • Utrzymujemy kontakty z branżowymi organizacjami zagranicznymi i pogłębiamy wiedzę na temat ich doświadczeń i osiągnięć.
 • Ułatwiamy biznesowe kontakty z partnerami zagranicznymi poprzez organizowanie misji gospodarczych.

Firmy chętne do przystąpienia do PIKE, proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej. Poniżej znajduje się odnośnik do ankiety deklaracji oraz formularza opinii o kandydacie, które należy wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać na adres biura PIKE (ul. Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa).