Sąd Koleżeński

Imię i nazwisko Funkcja
Jan Tomków
TOMKÓW
Przewodniczący
Sądu Koleżeńskiego
Krzysztof Mruk
SAT-MONT-SERVICE
Członek
Sądu Koleżeńskiego
Dariusz Cisak
C.K.W
Członek
Sądu Koleżeńskiego

Komisja Rewizyjna

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Gieleta
TK KRASNYSTAW
Przewodniczący Komisji
Robert Kowalczyk
SATFILM
Członek Komisji
Jan Piotrowski
VECTRA
Członek Komisji

Rada konsultacyjna

 

Imię i nazwisko Funkcja
Józef Modelski Przewodniczący Rady Konsultacyjnej
Michał Boni  Członek Rady Konsultacyjnej
Wojciech Dziomdziora Członek Rady Konsultacyjnej
Witold Graboś Członek Rady Konsultacyjnej
Eugeniusz Grzybek  Członek Rady Konsultacyjnej
Mirosław Kozik Członek Rady Konsultacyjnej
Andrzej Muras Członek Rady Konsultacyjnej
Marek Sowa Członek Rady Konsultacyjnej
Adam Szejnfeld Członek Rady Konsultacyjnej