Kablowe kalendarium – najważniejsze wydarzenia

1987

Na warszawskim Ursynowie powstaje telewizja Ursynat, pierwszy podmiot rynku medialnego, powołany poza oficjalnymi strukturami Radiokomitetu. O powstaniu tej telewizji doniosło Życie Warszawy w nr 251/87. Pierwsze studio mieściło się przy ul. Marco Polo 1, a później Meander 15. Sygnał pierwotnie dostarczany był do 3 bloków, a swą karierę w tym studiu zaczynała Jolanta Pieńkowska, dzisiaj dziennikarka TVN 24 BIS.

1988

11.12. – Na orbicie geostacjonarnej umieszczony zostaje pierwszy satelita Astra 1A (pozycja 19,2 st. E), przeznaczony do przesyłania programów telewizji satelitarnej na obszar całej Europy. Rozpoczął pracę w 1989 roku, przyczyniając się do szybkiego rozwoju telewizji satelitarnej i kablowej w Polsce. W latach 1991-1996 wystrzelono kolejne satelity systemu Astra, a 29 marca 1995 roku podobny system satelitarny zaczął budować Eutelsat, umieszczając na orbicie swojego pierwszego Hot Birda (pozycja 13 st. E).

1989

4.06. – Odbyły się tzw. wybory kontraktowe do Sejmu i Senatu PRL, ustalone w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Opozycja, skupiona w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie zdobyła 99 na 100 mandatów do Senatu i 160 na 161 przyznanych jej miejsc do Sejmu. Wybory te zapoczątkowały zmiany demokratyczne w Polsce. 31.12.1989 roku nazwa PRL została zastąpiona w Konstytucji Rzeczpospolitą Polską.  

1992

2.04. – Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze, Wydział I Cywilny wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Operatorów Sieci Telewizji Kablowej.

Założycielami byli: Andrzej Ostrowski (Romatec Droszków), Tadeusz Truszkowski (Bart-Sat Bartoszyce), Andrzej Majchrowicz, Lech Łucki i Ryszard Olszewski (wszyscy TV Kab Police), Jerzy Marczyk i Andrzej Jancz (obaj Teleradiomechanika Łódź), Jerzy Mielczarek (Mik-Ele Łódź), Jan Rozpłochowski (Elpan Poznań), Ryszard Gil (Barttecs Tarnobrzeg), Ryszard Grzegrzółka (Inżynier Szczecin), Jerzy Ignatiuk (Zakład Anten RiTV Sat Kołobrzeg), Marek Chmiel (Zakład Obsługi Technicznej Toruń), Stanisław Adamowicz (ZURiT Nowy Sącz), Lech Iwański (Zakład Instalacji Anten Nowy Sącz), Wiesław Dymacz (Elektromontaż Rzeszów), Bogdan Mikołajczyk (ZURT Bydgoszcz), Adam Fiszer (M-Kiart Bytom), Mirosław Trzciński (Unisat Piaseczno), Marian Wachowicz (Jelenia Góra), Jacek Kasprzak (Calsat Kalisz), Ryszard Rusielik (Gawex Szczecinek), Zdzisław Zalepa (Diora Dzierżoniów), Mirosław Kozik (Teltronik Bielsko-Biała), Andrzej Dziedzic (Maxtel Kielce), Stanisław Długołęcki (Koszalin), Andrzej Wilczkiewicz (Elektromontaż Rzeszów), Jan Pawlak (Pawald Lubsko), Wiesław Szylderowicz (Zielonogórska Telewizja Przewodowa Zielona Góra), Bogusław Chmiel (Piła), Maria-Jerzy Kołodziejski (Krosno), Bogusław Hryńczuk (Lubsko), Mieczysław Siepielewski (Unisat Piaseczno)

7.05. – Prezesem Zarządu Głównego OSOSTvK zostaje Andrzej Ostrowski

3-6.11.– I Konferencja Programowa OSOTvK w Drzonkowie k. Zielonej Góry

1993

31.03-2.04. – II Konferencja OSOSTvK w Sobieszewie. Zygmunt Solorz zaproponował bezpłatną transmisję programu Polsat w sieciach telewizji kablowej. Pierwsze rozmowy z MTV i innymi nadawcami.

Czerwiec – Zarząd Główny OSOSTvK wystosował wniosek do KRRiT w sprawie postanowienia tymczasowego trybu postępowania przy rejestracji sieci telewizji kablowej.  Również w czerwcu tego roku wystosowano wystąpienie do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratur Wojewódzkich i KRRiT w sprawie interpretacji nowej ustawy o radiofonii i telewizji oraz określenia postępowania prokuratur w stosunku do operatorów, którzy – z uwagi na niemożność uzyskania koncesji – automatycznie naruszyli ustawę o radiofonii i telewizji.

11-12.11. – III Konferencja OSOSTvK w Kazimierzu Dolnym. Dyskutowano o problemach związanych z rejestracją programów w KRRiT oraz ich legalnej retransmisji.

1994

18-20.02. – Posiedzenie ZG OSOSTvK w Łodzi. Przedstawiono m.in. informacje po spotkaniu z przedstawicielami Eurosportu i MCM France.

7-10.04. – IV Konferencja OSOSTvK w Szczyrku. Zaproponowano na niej m.in. powołanie Polskiego Holdingu Telewizji Kablowej.

14.10. – Andrzej Ostrowski i Ryszard Wojtaszek podpisali w imieniu OSOSTvK porozumienie i parafowali wzór umowy z ZAiKS-em.

8-11.11. – V Konferencja OSOSTvK w Kołobrzegu. Przedmiotem obrad były m.in.: oferta programowa nadawców i warunki finansowe oraz rozwiązania techniczne w realizacji inwestycji tvk.

1995

25-28.04. – VI Konferencja OSOSTvK w Sobieszewie. Zmieniono nazwę stowarzyszenia na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Telewizji Kablowej (OSTvK).

12-14.06. – Wystąpienie do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa veta wobec zapisów ustawy o radiofonii i telewizji.

13.06. – Podpisanie umowy o rozprowadzaniu do sieci kablowych programu FilmNet.

17-20.10. – VII Konferencja OSTvK w Poznaniu. Po raz pierwszy zaprezentowano ofertę programową płatnych kanałów Canal Plus i HBO, adresowaną do sieci kablowych.

1996

23-26.04. – VIII Konferencja OSTvK w Poznaniu. Rozmawiano m.in. o prawnych aspektach działania telewizji kablowych oraz wykorzystaniu nowych technologii, rozszerzających pakiet dostępnych usług.

12-14.06. – Parafowano porozumienie z Canal Plus o rozprowadzaniu programu Canal Plus w sieciach kablowych przy użyciu systemu kontroli dostępu warunkowego.

11.07. – Podpisano porozumienie w sprawie rozprowadzania programów Discovery, BBC Prime, BBC World.

27-30.11. – IX Konferencja OSTvK w Poznaniu. Poświęcona była w dużej mierze transmisji i kompresji cyfrowej, pakietyzacji programów i wykorzystaniu kanału zwrotnego.

1997

Liczba abonentów tvk przekroczyła 2,5 miliona

8-10.01. – W czasie posiedzenia prezydium ZG OSTvK ustalono treść noty dotyczącej polskiej wersji językowej Discovery, zaakceptowano treść listu intencyjnego zawartego z Eurosportem i parafowano porozumienie o rozprowadzaniu programu HBO

21.03. – Firma Aster otrzymuje od ministra łączności zezwolenie na świadczenie usług dostępu do internetu. Organizacje branżowe operatorów tvk zabiegają, z sukcesem, o obniżenie stawki VAT na tę usługę.

26-29.04. – X Konferencja OSTvK w Mikołajkach

22-24.08. – Podczas posiedzenia prezydium ZG OSTvK zakończono negocjacje i zaakceptowano treść porozumienia pomiędzy OSTvK a TVN.

27-30.10. – XI Konferencja OSTvK w Zakopanem

Polskie sieci kablowe intensywnie wdrażają standard szerokiego pasma 862 MHz i przyjmują, upowszechniany m.in. w USA, protokół DOCSIS, co pozwala uruchamiać potrójną usługę telewizji, internetu i telefonii stacjonarnej.

1998

16-19.09. – OSTvK otrzymuje ofertę programową i cenową od platformy satelitarnej Wizja TV.

8-10.11. – Doceniając znaczenie polskiego rynku tvk, Euro Cable zorganizowała w Warszawie swą międzynarodową konferencję pod patronatem ówczesnego premiera, Jerzego Buzka.

29.12. – Sąd Rejestrów w Zielonej Górze wpisał do rejestru Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej, która za kilka miesięcy zastąpi OSTvK

1999

1.06. – OSTvK przekształca się w Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej i przyjmuje projektowy system pracy, powołując robocze projekty:  Telekomunikacja, Przyjazne Prawo Autorskie, Programming, Edukacja branży, Wizerunek branży. W ten sposób organizacja operatorów tvk pracuje do dziś.

2000

16.02. – OIGKK przystępuje do Porozumienia Polskich Nadawców Telewizyjnych o nazwie „Przyjazne media”.

Sierpień – Operator Aster City Cable, reprezentowany przez Janusza Arciszewskiego, przystępuje do OIGKK.

2001

13.06. W Warszawie zawarto porozumienie pomiędzy ministrem łączności a OIGKK o współpracy w zakresie realizacji programu „Internet w szkołach”, którego celem było stworzenie systemu umożliwiającego szkołom dostęp do sieci. W projekcie uczestniczyło 41 operatorów tvk.

2002

1.05. – Firma SPRAY po raz pierwszy w Polsce uruchamia telewizję cyfrową na warszawskim Ursynowie. W 2003 roku dołącza firma Aster, oferująca telewizję cyfrową w kilku miastach w Polsce, w tym w Warszawie i Krakowie.

Przeprowadzona zostaje redefinicja usług świadczonych przez telewizje kablowe (telewizja-internet-telefon), wskutek czego zostają one uznane za operatorów telekomunikacyjnych, zdolnych świadczyć usługi we wszystkich zakresach. W konsekwencji, cztery lata później,  prezes UKE Anna Streżyńska uznaje operatorów tvk za firmy telekomunikacyjne.

2003

30.04. – Walne Zgromadzenie Członków OIGKK podejmuje decyzję o przeniesieniu siedziby Izby z Zielonej Góry do Warszawy.

30.09. – Zarząd OIGKK wybiera na prezesa Izby Jerzego Straszewskiego, który pozostaje na tym stanowisku do dziś, wybierany przez zarząd na prezesa organizacji na kolejne kadencje.

2004

1.05. – Polska wstępuje do UE i przyjmuje pakiet prawa europejskiego w zakresie telekomunikacji, mediów elektronicznych, usług świadczonych drogą elektroniczną, radiofonii i telewizji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych. Kończy się licencja ustawowa na prawa licencyjne za treści nadawane w sieciach telewizji kablowych i Izba rozpoczyna negocjacje z organizacjami zbiorowego zarządzania nt. stawek licencyjnych i opłat z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych. Z niektórymi organizacjami, jak SFP i ZAIKS udaje się wynegocjować krótkotrwałe porozumienia ramowe lub kontrakty generalne, ale spory w tej materii trwają do dziś.

1.06. – Firma Multimedia wprowadza jako pierwsza na polski rynek ofertę tzw. „potrójnej usługi”- telewizji, internetu i telefonii.

23-25.11. – Po raz pierwszy w ramach konferencji OIGKK zostaje przeprowadzony konkurs telewizji lokalnych „To Nas Dotyczy”, który trwa do dziś jako cykliczny i towarzyszy każdej wiosennej Konferencji. Dyrektorem konkursu od jego zarania jest Ewa Michalska. Telewizje lokalne prezentują swoje filmy i programy, które oceniane są i nagradzane w wybranych kategoriach przez ludzi filmu, telewizji i mediów.

2005

Styczeń – Prezes OIGKK, Jerzy Straszewski, podpisał z Witoldem Grabosiem, prezesem URTiP umowę o zorganizowaniu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

Marzec – Operator VECTRA przejął 100 proc. udziałów w Śląskiej Telewizji Kablowej.

Maj – Sejm RP uchwalił ustawę o kinematografii, nakładającą m.in. na operatorów telewizji kablowej podatek w wysokości 1,5 proc. od przychodów na rzecz PISF.

1.08. OIGKK przekształca się w Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej. Nową nazwę Izby zaproponowano podczas nieformalnego posiedzenia zarządu nad Balatonem, w drodze na budapeszteńską konferencję Cable Europe, na której przedstawiciele PIKE wchodzą w skład zarządu tej największej organizacji branżowej tvk w UE.

2006

24.01. Trybunał Konstytucyjny wydaje przełomowy wyrok w sprawie art. 108 ust 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczący odmowy uznania operatora kablowego za stronę postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego. Przepis ten, jako niezgodny z Konstytucją, zmieniła dopiero nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która weszła w życie w 2010 roku. W kolejnych latach operatorzy, w tym powołane przez nich Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, wywalczyli możliwość bezpośredniego nabywania licencji na programy od nadawców (nowelizacja art. 21.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz likwidację ustawowej sankcji w postaci trzykrotności stosownego wynagrodzenie za naruszenie zawinione (wyrok TRK z 2015 roku).

18.09. – PIKE powołuje do życia Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL, której prezesem zostaje Włodzimierz Zieliński. Jej zadaniem jest m.in. troska o stronę organizacyjną i finansową dwóch dorocznych konferencji branżowych – wiosennej operatorów telekomunikacyjnych, poświęconej sprawom wewnętrznym rynku, i jesiennej, międzynarodowej, skupiającej operatorów krajowych i zagranicznych.

2007

7-9.05. – Na konferencji w Jachrance PIKE świętuje 15-lecie działalności w zorganizowanej formie, najpierw jako stowarzyszenie, a później izba gospodarcza. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków rozdane zostają honorowe medale.

30.09. – Multimedia wprowadza w swoich sieciach, jako pierwsza firma w Polsce, usługę VOD, za którą na targach IBC w Amsterdamie otrzymuje (21.10.) wyróżnienie. W kolejnych latach poszczególni operatorzy będą rozwijać tę usługę, rozbudowując katalogi filmowe oraz dostęp do największych bibliotek treści medialnych na świecie.

22-26.10. – Na Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2007 odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Kanałów Tematycznych o Nagrodę Tytanowego Oka, który odbywa się do dziś. W wybranych kategoriach nagradzani są nadawcy wprowadzający do oferty telewizji kablowych najbardziej atrakcyjny kontent. Na tej samej imprezie ufundowano po raz pierwszy nagrodę Złotej PIKE, którą wyróżniane są osoby przyczyniające się do rozwoju całej branży i „swoją działalnością, zarówno biznesową jak i społeczną stanowią wzór do naśladowania”. Nagrodę w kategorii „Osobowość Roku” otrzymała prezes UKE, Anna Streżyńska.

15.10. – Firma SPRAY, jako pierwszy operator w Polsce, udostępnia swoim abonentom wszystkie 4 istniejące wówczas kanały HD telewizji cyfrowej.

2008

1.06.- Firma Aster wprowadza, jako pierwsza sieć kablowa w Polsce, usługę mobilnej telefonii komórkowej.

Lipiec – Wielkopolski operator sieci kablowej, firma PROMAX zostaje laureatem Godła Promocyjnego Teraz Polska.

Wrzesień – Powstaje projekt PIKSEL TV, internetowej platformy dla telewizyjnych kablowych stacji lokalnych. Przedsięwzięciu patronują PIKE i Fundacja PIKSEL

Listopad – Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że nadawanie utworu w telewizji nie obejmuje reemisji utworu przez operatorów kablowych.

2009

Styczeń – Grupa kapitałowa Vectra przejęła pakiet kontrolny stołecznej sieci kablowej SPRAY.

Maj – Na 34. Konferencji i Wystawie PIKE świętowano 20-lecie telewizji kablowej w Polsce.

Czerwiec – Sieć Aster udostępniła swym abonentom w ofercie cyfrowej usługę VOD z 300 tytułami.

Wrzesień – UPC Polska wprowadziła na rynek ultraszybki internet kablowy UPC Fiber Power, oferujący prędkość transmisji danych do 120 Mb/s. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu standardu EuroDOCSIS 3.0.

Październik – Firma Emitel rozpoczęła emisję testową pierwszego multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T.

Listopad – UPC Polska uruchomiła usługę VOD.

2010

15.07. – Firmy Multimedia i Vectra (od 1.11.) uruchamiają mobilny dostęp do internetu w oparciu o infrastrukturę P4.

30.09. – Rozpoczyna się proces cyfryzacji naziemnego przekazu telewizyjnego. KRRiT ogłasza konkursy na zagospodarowanie multipleksów cyfrowych. Przekaz analogowy telewizji naziemnej zostaje wyłączony 23.07.2013 roku.

3.10. – Poznański operator INEA zostaje partnerem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Do projektu dołącza również Asta-Net. Budowa sieci w oparciu o magistrale światłowodowe sfinansowana została m.in. ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

17-20.10. – Na 37. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE honorowy laur Złotej PIKE otrzymał prezydent Lech Wałęsa. Uroczystość odbyła się w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej w obecności małżonki Lecha Wałęsy i prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

6.12. – Podpisana została umowa o przejęciu przez UPC operatora Aster, działającego w kilku miastach, m.in. w Krakowie i Warszawie. Transakcja została zaakceptowana przez prezesa UOKiK 5.09.2011 roku – warunkiem była jednak sprzedaż części sieci w niektórych lokalizacjach.

Sieci kablowe poszerzają ofertę o kanały telewizyjne w standardzie HD. Wzrasta także szybkość oferowanego przez tvk internetu stacjonarnego, przekraczając w ofercie komercyjnej szybkość 150, a następnie 500 Mb/s.

2011

6-10.10. – 38 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE pod honorowym patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i wiceprezesa rady ministrów Waldemara Pawlaka. Zaprezentowano m.in. możliwości  telewizji HD i 3D.

2012

22-25.05. – Na konferencji w Jachrance inauguruje swoją działalność Forum Telewizji Lokalnych, które od tego roku towarzyszy corocznie wiosennym konferencjom organizowanym przez PIKE/PIKSEL. W maju 2018 roku, na wiosennej konferencji operatorów telekomunikacyjnych, VII Forum przyjmuje stanowisko, że: należy unormować prawny status mediów lokalnych, w tym koncesjonowanych, oraz że „w interesie społecznym i dla dobra mieszkańców polskich miast i wsi, szczególnie osób starszych i tzw. wykluczonych cyfrowo, należy powołać Fundusz Misji Mediów Lokalnych, instytucję publiczną, finansowaną z budżetu państwa, organizacji rządowych, samorządów, danin, darowizn i innych źródeł. Zadaniem Funduszu byłoby wspieranie działalności misyjnej lokalnych nadawców”. Forum zgłosiło także postulat, aby budżety reklamowe i środki kierowane na konkursy promocyjne ministerstw, instytucji rządowych i samorządów miały wyodrębnioną pulę, do której będą mogli aplikować wyłącznie lokalni nadawcy, oraz poparli inicjatywę powołania Funduszu Misji Mediów Lokalnych.

1-3.10. – 39 Międzynarodowa Konferencja i Wystawa w Jachrance. PIKE i PIKSEL nawiązują oficjalną współpracę z SCTE z USA, przewidującą m.in. coroczną wymianę delegacji i udział w targach telewizji kablowych oraz konferencjach branżowych a także współpraca w zakresie edukacji branżowej.

7.11. – PIKE i Fundacja PIKSEL popisują porozumienie z Zespołem Szkół Łączności w Gdańsku i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Wejherowie o reaktywacji szkolnictwa zawodowego i utworzeniu zawodu technika szerokopasmowej komunikacji szerokopasmowej. W projekcie uczestniczą takie firmy jak: Telkom-Telmor, Vector, Vectra, TK Chopin oraz niemiecka ANGA, wspomagając wyposażenie pracowni oraz dydaktykę prowadzoną w tych placówkach. PIKE i PIKSEL prowadzą, w oparciu o środki europejskie, projekt wspierania kształcenia w tym kierunku. W 2017 roku Minister Edukacji Narodowej wpisuje zawód technika szerokopasmowej komunikacji elektronicznej na listę zawodów wspieranych.

2013

14-17.10. – 40 jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE w Łodzi, pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ponad 650 uczestników konferencji debatowało m.in. o założeniach i realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej.

2014

Czerwiec – Decyzją Zarządu, PIKE poszerza swoją działalność o sekcję nadawców telewizji lokalnych, otwarta również na nadawców ogólnopolskich. W jej skład wchodzą m.in.: Discovery, TVN, Kino Polska, Canal +, A+ E Networks i HBO.

6-8.10. – 41. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE w Łodzi, z udziałem Lecha Wałęsy, który przedstawia uczestnikom wystąpienie nt. zmian, jakie komunikacja elektroniczna niesie w XXI wieku. Nadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczenia odbierają: Złoty Krzyż Zasługi – Henryk Paluszkiewicz (po raz drugi), Srebrny Krzyż Zasługi – Janusz Arciszewski, Marek Gieleta, Witold Krawczyk, Ewa Michalska, Jerzy Straszewski, Brązowy Krzyż Zasługi – Józef Kot, Tomasz Węgrzyński.

Firmy UPC i Vectra dokonują akwizycji na rynku, m.in. poprzez przejęcia firm działających w Krakowie, na Śląsku, w Warszawie i na Wybrzeżu. Rynek tvk sięga 4,5 mln gospodarstw domowych.

2015

19-21.10. – 42. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE w Krakowie. Przedmiotem debat była m.in. perspektywa budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego UE oraz rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie MUX-8.

2016

29.04. – Operatorzy kablowi i izby gospodarcze ich zrzeszające przeciwstawiają się proponowanym zmianom ustawowym, zakładającym przerzucenie obowiązku zbierania abonamentu rtv na podmioty nieuprawnione do poboru danin publicznych. W efekcie, prace nad nowelizacją ustawy abonamentowej zostają zahamowane podczas wysłuchania publicznego 27 maja. Liderem tych działań są PIKE i Polsat.

28-29.06-  w Warszawie Cable Europe zorganizowało swoją coroczną konferencję z udziałem operatorów kablowych z całej Europy. Z tej okazji PIKE zorganizowało galę, która odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie

25.10. – Dokładnie o godz. 20.07, na 43. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2016 w Łodzi, wystartował na MUX 8 kanał ZOOM TV, powołany przez Cable Networks&Partners, w której 100 proc. udziałów miała Fundacja PIKSEL. Zgodnie z wcześniejszą umową inwestycyjną, większość udziałów przejęło wkrótce Kino Polska. Po roku działania kanał ZOOM TV osiągnął rekordową w skali MUX 8 oglądalność. 23.01. 2018 roku stacja została przejęta w całości przez Kino Polska. Środki z tej transakcji zasiliły działalność PIKE i PIKSEL. Nadawcy lokalni, tacy jak WTK, TOYA, Promax czy TK Chopin, nadal emitują na tym kanale swoje programy publicystyczne i filmowe.

14.11. – Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa otrzymała w Brukseli nagrodę European Broadband Awards 2016 w kategorii „Innowacyjny model finansowy, biznesu i inwestycji”

2017

9-11.10. – Prezes UKE, Marcin Cichy, na jesiennej 44. Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE 2017 w Poznaniu, ogłasza budowę w Polsce sieci 5G, która umożliwi wdrożenie m.in. sztucznej inteligencji. Operatorzy kablowi, jako najstabilniejsi uczestnicy rynku telekomunikacyjnego, deklarują uczestnictwo w tym cywilizacyjnym projekcie.

Grudzień – Podpisano umowę o nabyciu większości udziałów w Grupie INEA przez australijski fundusz inwestycyjny Macquarie European Infrastructure Fund 5. W styczniu 2018 roku zgodę na transakcję wyraził UOKiK.

2018

Marzec – Zarząd Multimedia Polska poinformował, że „ze względu na brak możliwości dokonania końcowych ustaleń handlowych i biznesowych, transakcja nabycia 100 proc. akcji Multimedia Polska przez UPC Polska nie dojdzie do skutku”.

Sierpień – Vectra S.A. ogłosiła zamiar przejęcia Multimedia Polska S.A.

Sierpień – UPC, jako pierwszy ogólnopolski operator kablowy zaoferował konsumentom internet o prędkości 1 Gb/s.

Wrzesień – Prezes UKE wydał decyzję określającą warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej dla największych operatorów telekomunikacyjnych w kraju: Orange, Netia, UPC, Multimedia, Vectra, INEA i TOYA.

Październik – INEA wprowadziła do oferty najszybsze łącze internetowe na świecie dla klientów indywidualnych. Symetryczny światłowód o prędkości przesyłu danych do 10 Gb/s dostępny był początkowo dla mieszkańców Poznania.

Grudzień – Operatorzy Vectra i Multimedia porozumieli się w sprawie kontynuowania procesu związanego z fuzją obu firm.

2019

20-22.05. W Sopocie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która stała się okazją do świętowania 30-lecia telewizji kablowej w Polsce. Jednym z zaproszonych gości był prezydent Lech Wałęsa. Z okazji jubileuszu prezes PIKE, Jerzy Straszewski wręczył kilkudziesięciu osobom specjalne dyplomy, honorujące ich wkład w rozwój branży kablowej. Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem obejrzeli okolicznościowy film obrazujący dokonania operatorów tvk w okresie ostatnich trzydziestu lat. Konferencji towarzyszyło VIII Forum Telewizji Lokalnych. Rozdano nagrody w ramach XVI Konkursu Programów Telewizji Lokalnych.

Zmarli:

28.02.2005 – Marek Szeliga, prezes zarządu Multimedia Polska i TeleNet Polska, pionier telewizji kablowej na Wybrzeżu, członek Zarządu OIGKK

30.06.2010 – Edward Zyzański, budowniczy telewizji kablowej na Śląsku, prezes Waldex sp. z o.o., członek Zarządu PIKE

14.11.2010 – Leszek Burchardt, pionier telewizji kablowej na Dolnym Śląsku, prezes i właściciel firmy Azart-Sat, członek Zarządu PIKE

3.07.2018 – Grażyna Błoch, prezes firmy Sileman, dyrektor generalna firmy Elsat, członek zarządu PIKE

28.11.2018 – Marian Wachowicz, twórca telewizji Dami, budowniczy sieci tvk w Jeleniej Góreze, Radomiu i wielu innych miastach Polski, członek Zarządu OIGKK

1.04.2019 – Sławomir Czepielewski, prezes Telewizji Kablowej TVM, wybitny specjalista rynku tvk, nauczyciel akademicki