46. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa PIKE organizowana w terminie  od 07/10/2019  do 09/10/2019 – zostania objęta honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.