Author Redaktor PIKE

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” oraz Fundację – Fundusz Telewizji Lokalnych.

Konkurs adresowany jest do nadawców programów telewizji lokalnych i regionalnych posiadających aktualną koncesję na nadawanie programu oraz będących jednocześnie członkami PIKE.

Jubileuszowa Edycja Konkursu składa się z 4 kategorii:

Moja Mała Ojczyzna – dowolna forma dziennikarska związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami oraz inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności.

News – pojedynczy materiał informacyjny o lokalnych inicjatywach i wydarzeniach.

Zwyczajnie Niezwyczajni – reportaż lub krótka forma telewizyjna o wyjątkowych osobach, które inspirują swoją pasją i determinacją.

Społecznie wrażliwi – kreatywne spoty reklamowe promujące bezpieczeństwo, pozytywne wartości społeczne i lokalny patriotyzm.

Na prace czekamy do 5 kwietnia 2024 roku.

Finał Konkursu odbędzie się podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i XII Forum Telewizji Lokalnych w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 27-28 maja 2024 roku.

Serdecznie zachęcamy do twórczej ekspresji lokalnej tożsamości w tegorocznej edycji wydarzenia.

czytaj więcej

Dzisiaj, tuż przed wysłuchaniem publicznym w sprawie projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), Kancelaria Rady Ministrów wycofała z Parlamentu zarówno ten projekt (druk sejmowy nr 3457), jak i projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie (druk sejmowy nr 3282). W związku z tym oba wysłuchania publiczne w sprawie projektów tych ustaw (zaplanowane na 11 i 12 września 2023 r.) zostały odwołane.

 

PIKE zabiegała o usunięcie istotnej części projektu nowelizacji KSC, jak również o odrzucenie projektu ustawy o ochronie małoletnich. Wobec tego PIKE z zadowoleniem przyjmuje wycofanie obu projektów z Sejmu. Jesteśmy wdzięczni naszym członkom oraz pozostałym izbom zrzeszającym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym za współpracę przy wypracowywaniu wspólnych stanowisk i działań.

 

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o KSC trwały od 2020 roku. Projekt zawierał dwie duże zmiany, które były niekorzystne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych: wprowadzenie rozwiązań w zakresie dostawcy wysokiego ryzyka oraz włączenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych w reżim krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania w zakresie dostawcy wysokiego ryzyka ujęte w projekcie nowelizacji były niezwykle daleko idące. Zmierzały do wycofania z użytkowania sprzętu i oprogramowania dostawcy uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka, potencjalnie w bardzo szerokim zakresie, zarówno w sieciach ruchomych, jak i stacjonarnych. Z kolei włączenie telekomów w rygor ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa było niekorzystne głównie dlatego, że wiązało się z innym niż dotąd ukształtowaniem obowiązków związanych z incydentami cyberbezpieczeństwa. Na horyzoncie jest już jednak termin transpozycji dyrektywy NIS2, która odmiennie kształtuje te obowiązki. Konieczność dwukrotnego dostosowywania wewnętrznych procedur dotyczących postępowania w razie wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa byłaby zbędnym obciążeniem dla przedsiębiorców.

 

Krytykowany przez PIKE projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie nakładał na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązki w zakresie identyfikacji i blokowania dostępu do treści pornograficznych. Izba wielokrotnie postulowała wprowadzenie do tego projektu ustawy fundamentalnych zmian związanych z mechanizmem ochrony osób małoletnich bez ingerencji w świadczenie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych usług dostępu do sieci Internet. PIKE podkreślała wielokrotnie zagrożenia związane z nakładaniem na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków filtrowania treści w Internecie.

 

Niezmiennie podkreślamy konieczność prowadzenia debat publicznych w zakresie każdej regulacji nakładającej obowiązki na przedsiębiorców. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że dialog ten będzie nadal się toczył, z rosnącą częstotliwością.

czytaj więcej

Podsumowanie spotkania senatorów i posłów z przedstawicielami telewizji lokalnych zrzeszonych w PIKE

 

5 lipca br. w Senacie RP odbyła się debata pt. „Panel ekspercki. Rola telewizji lokalnych w debacie publicznej”. Celem spotkania było umiejscowienie telewizji lokalnych w debacie publicznej i zaadresowanie potrzeby stworzenia nowego modelu finansowania telewizji lokalnych w Polsce. Debata zainaugurowała przygotowaną przez PIKE ogólnopolską akcję „Ratujmy telewizje lokalne”.

W dyskusji na temat sytuacji telewizji lokalnych i zapewnienia im finansowania wzięli udział eksperci rynku medialnego, przedstawiciele telewizji lokalnych zrzeszonych w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej oraz politycy, w tym członkowie Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej i Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„Współorganizatorem spotkania senatorów i posłów z przedstawicielami telewizji lokalnych była Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, wspierająca telewizje lokalne od ponad 20 lat. W Polsce działa ponad 150 telewizji lokalnych, które pełnią misję publiczną, integrują lokalne społeczności oraz tworzą silny fundament dla społeczeństwa obywatelskiego. Niestety nie mają one zapewnionego stałego źródła finansowania, a w ustawie o radiofonii i telewizji nie ma o nich nawet wzmianki. Zapewnienie finansowania lokalnych nadawców jest dla wielu z nich szansą na kontynuowanie działalności, ale rozpoczynając dyskusję o przyszłości telewizji lokalnych chcemy mówić nie tylko o przetrwaniu, ale też o rozwoju tych podmiotów, właśnie ze względu na ich ogromne znaczenie dla społeczności, do których docierają. Przy okazji lex pilot przekonaliśmy się, że debata publiczna może doprowadzić do pozytywnych zmian, dlatego pozytywnym sygnałem są zapowiedzi konkretnych propozycji legislacyjnych o których usłyszeliśmy w trakcie spotkaniu, a których efekty mamy poznać w październiku.” – mówi Jerzy Straszewski, Prezes PIKE.

Debatę poprzedziła konferencja prasowa w trakcie której głos zabrali współorganizatorka debaty, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan, współorganizator debaty, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Grzegorz Napieralski, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków przekazu Barbara Zdrojewska, przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Szejnfeld, a także zastępczyni przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Jan Grabiec, oraz Prezes PIKE Jerzy Straszewski.

„Jesteśmy konsekwentni i spełniamy obietnicę, która padła podczas wysłuchania publicznego przy tzw. ustawie Lex pilot. Prawie wszystkie telewizje lokalne przyjechały wtedy na to spotkanie i mówiły o swoich problemach, swojej sytuacji i co tak naprawdę chcą robić, a gdzie napotykają przeszkody. Dziś otwieramy taką debatę i chcemy wysłuchać telewizji lokalnych oraz ich pomysłów na przyszłość” – powiedział w trakcie konferencji prasowej Grzegorz Napieralski, inicjator i współorganizator debaty.

W panelu eksperckim udział wzięli: Witold Graboś, Ekspert rynku medialnego, Członek Rady Konsultacyjnej PIKE, Krzysztof Luft, Były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Maciej Świrski, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Moderatorem spotkania był Jakub Woźny z Kancelarii Prawnej Media.

W trakcie spotkania swoje wystąpienia wygłosili przedstawiciele telewizji lokalnych: Ewa Michalska, (Fundacja Fundusz Telewizji Lokalnych), Anna Kobielska-Okrój (Telewizja Proart), Patrycja Drewa, (Twoja Telewizja Morska), Piotr Marek (Truso Media), Bogda Orzechowska (Telewizja Suwałki), Adam Pachura (Telewizja Sudecka), Eugeniusz Domański (Telewizja Olsztyn), Rafał Tatarek (Rekord Grupa Mediowa), Juliusz Marek (Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne).

„Media lokalne zajmują się sprawami, które dotykają ludzi tu i teraz i pokazują jak lustro to co dzieje się w społeczeństwie. Zajmujemy się tym, że gdzieś na ulicy w mieście powiatowym wycinane są bezprawnie drzewa, czy tym że osoby niepełnosprawne na skutek barier architektonicznych mają problemy z tym, żeby się swobodnie poruszać. Mówimy o tym, że gdzieś droga jest w tak fatalnym stanie, że mieszkańcy tej ulicy nie mogą przemieszczać się z domu do pracy. Pracujemy u podstaw i tak naprawdę to u nas jak w lustrze przeglądają się obywatele tego miasta i szukają odpowiedzi na to kim są, kim jesteśmy my jako Polacy i jako obywatele. Podejmując z nami walkę o lokalne telewizje, podejmujecie Państwo walkę o demokrację w wymiarze lokalnym, a przez to ogólnopolskim. Telewizje lokalne stanowią podwalinę pod realizację wartości społeczeństwa demokratycznego. Żadna z naszych stacji nie ma milionowej publiczności, ale razem mamy ją naprawdę ogromną. Ratujmy telewizje lokalne.” – powiedziała Anna Kobielska-Okrój, dyrektor generalna Telewizji Proart.

Telewizje lokalne to posiadające koncesję KRRiT stacje telewizyjne, nadające strumieniowo program kierowany do mieszkańców konkretnego miasta lub powiatu (powiatów). Aktualnie w Polsce jest ponad 150 takich podmiotów, a większość z nich, to niezależne telewizje, prowadzone przez prywatnych przedsiębiorców. Wg badań prowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów telewizje lokalne ogląda w Polsce 5,2 mln osób w wieku 15 lat i więcej. Największe lokalne telewizje ogląda prawie 350 tys. widzów, a najmniejsze – 7,5 tys. Najwięcej telewizji lokalnych (po 16) jest w województwach wielkopolskim i mazowieckim. Po 12 telewizji jest w województwach dolnośląskim (0,9 mln widzów) i podkarpackim (0,5 mln), a najmniej, bo tylko jedna – w województwie opolskim.

Inicjatywa Ratujmy telewizje lokalne ma na celu doprowadzenie do nowelizacji Ustawy medialnej, która zapewni telewizjom lokalnym dalsze funkcjonowanie. Szczegóły dotyczące akcji „Ratujmy telewizje lokalne”, znaczenie i potencjał telewizji lokalnych znajdują się na stronie: https://ratujmytelewizjelokalne.pl.

czytaj więcej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka”

Tytanowe_oko
 • WYDARZENIE ROKU

  wyróżnione zostaną nadawcy lub autorzy którzy zrealizowali program, wydarzenie, inicjatywę zasługującą na miano wydarzenia roku. Podstawą oceny w kategorii „Wydarzenie roku” stanowią:

  • cechy wyróżniające program, wydarzenie, inicjatywę w stosunku do programów, wydarzeń już obecnych na rynku lub podobnych,
  • poziom zainteresowania OTK oraz widzów,
  • zakres i kreatywność kampanii promocyjnej, towarzyszącej realizacji programu, wydarzenia lub inicjatywy,
  • jakość techniczna i merytoryczna, dostępność do praw autorskich oraz pól eksploatacji przez OTK,
  • atrakcyjna forma realizacji treści produkcji
 • WSPÓŁPRACA Z OPERATORAMI

  wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy najaktywniej współpracowali z OTK, w zakresie reemitowania programu drogą kablową. Podstawę oceny w kategorii współpraca z OTK stanowią:

  • jakość serwisu technicznego (szybkość reakcji i skuteczność) świadczonego operatorom OTK,
  • jakość obsługi administracyjnej świadczonej OTK,
  • jakość i częstotliwość współpracy marketingowej z OTK,
  • jakość i zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi OTK,
  • jakość współpracy przy organizowaniu promocji skierowanych do abonentów OTK,
  • zapewnienie dostępności do programów na różnych polach eksploatacji
 • POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA ROKU

  wyróżniona zostanie produkcja zrealizowana na terenie polski. Podstawę oceny w kategorii stanowi oferta do reemisji drogą kablową lub internetową, a w tym szczególnie:

  • cechy wyróżniające program w stosunku do programów o podobnym profilu obecnych na rynku,
  • atrakcyjna forma realizacji i treść produkcji,
  • poziom zainteresowania OTK zawarciem umowy o reemitowanie produkcji,
  • poziom zainteresowania widzów produkcją.
 • DZIAŁANIA CSR

  (Corporate Social Responsibility / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) – wyróżnione zostaną działania zrealizowane na terenie Polski. Podstawą oceny w kategorii stanowi:

  • forma oraz zasięg prowadzonego działania CSR,
  • zaangażowanie w projekt OTK,
  • poziom zainteresowania odbiorców działaniem CSR,
  • rezultat prowadzonego działania CSR.

Harmonogram Festiwalu w 2023 roku: ,

 • 10 września 2023 – termin zgłaszania audycji na adres: konkurs@pike.org.pl
 • 3 października – rozstrzygnięcie konkursu na Wielkiej Gali 50 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Łodzi

Skład kapituły konkursu:

 • Agnieszka Ogrodowczyk – Ekspert Rynku Medialnego,
 • Ewa Michalska – Członek Zarządu, Fundacja PIKSEL,
 • Elżbieta Gorajewska – Ekspert Rynku Medialnego,
 • Anita Góral – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, AKPA Polska Press
 • Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Programowy, Orange Polska,
 • Małgorzata Wojtaszko – Dyrektor Programowy, Vectra,
 • Karolina Okrój – Dyrektor Zarządzający, Promax,
 • Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA,
 • Tadeusz Nowakowski – Członek Zarządu, Telewizja Kablowa Chopin,
 • Aleksander Sawicki – Redaktor, Telekabel,
 • Henryk Ciski – Redaktor Naczelny, TVSat Magazyn
 • Patryk Pallus – Redaktor Naczelny, Wirtualnemedia.pl
 • Karol Wieczorek – PR Manager, Rzecznik Prasowy, Netia
 • Krzysztof Węglarz – Dyrektor Festiwalu, PIKE
czytaj więcej