Po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Muras, nestor polskiego rynku medialnego, współtwórca polskiej telewizji kablowej, prezes wielu spółek medialnych i telewizji kablowych. „Odejście Andrzeja Murasa okrywa nas wielkim bólem, był bowiem współtwórcą polskiej telewizji i polskiego rynku kablowego oraz naszej organizacji. Na szczególne podkreślenie zasługują Jego dokonania w stworzeniu w Polsce telewizji naziemnej i to, iż w trakcie przełomu ustrojowego energicznie włączył się w budowę nowego rynku- telewizji kablowej i telewizji płatnej.
„Odeszła pomnikowa postać polskich mediów, serdeczny kolega i wielki autorytet naszego środowiska”- powiedział prezes PIKE Jerzy Straszewski.
Andrzej Muras ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej na kierunku Telewizja, od 1961 roku pracował w Polskim Radio i Telewizji Polskiej, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej. Wspominał, że praca inżyniera telewizyjnego wozu transmisyjnego pozwoliła mu lepiej zrozumieć język nowej formy przekazu, jaką była telewizja. Awansował, z czasem zostają dyrektorem naczelnym TVP, odpowiedzialnym m.in. za powstanie II Programu Telewizji Polskiej. Przez dekadę lat 70-tych wprowadzał na Woronicza najnowsze technologie przekazu, odpowiadał m.in. za uruchomienie kolorowej telewizji. Pracował w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji, był dyrektorem Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego, dyrektorem ds. produkcji programu telewizyjnego, dyrektorem naczelnym Biura Studiów i Projektów Radia i Telewizji oraz, w latach 1987-1989 dyrektorem naczelnym Centralnej Wytwórni Programów i Filmów Telewizyjnych POLTEL.
Po przemianach ustrojowych w 1989 roku współtworzył polski rynek telewizji kablowej, dostrzegając potencjał rozwoju telewizji płatnej i pracując nad wprowadzeniem do nowego rynku kapitał amerykańskiego i najnowszych technologii. Od początku tvk współtworzył branżową organizacje telewizji kablowych, działają najpierw w OIGKK a następnie w PIKE. Zasiadał we władzach naszej organizacji, do końca uczestnicząc w życiu organizacyjnym i dorocznych konferencjach PIKE. Stworzył i kierował Polską Telewizję Kablową, która następnie przekształciła się w UPC. Od 1997 roku współorganizował pierwszą w Polsce platformę cyfrową Wizja TV, od 2002 roku nieprzerwanie pracował w Mediasat, będąc m.in. członkiem zarządu tej firmy i ogólnopolskiego kanału telewizyjnego Tele 5.
Cześć Jego pamięci.