Najnowsza wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (UD68) jest datowana na 7 czerwca br. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i niedługo będzie zapewne rozpatrywany przez Sejm. W toku wieloletnich już prac nad projektem ustawy (prace trwają od września 2020 r.) w kolejnych wersjach uzasadnienia projektu wskazywano konsekwentnie, że projekt ustawy podlega notyfikacji technicznej. W najnowszej wersji projektu uzasadnienie zmieniono, czyli Rada Ministrów nie zamierza jednak dokonać notyfikacji technicznej.

Notyfikacja techniczna projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne jest obowiązkowym wymogiem formalnym. Polega ona na przekazaniu projektu przepisów technicznych Komisji Europejskiej. W przypadku, gdy notyfikacja przepisu technicznego nie zostanie – wbrew obowiązkowi – dokonana, sąd krajowy ma obowiązek odmowy jego zastosowania. Dotyczy to zarówno sporów na linii państwo-jednostka, jak i postępowań cywilnych pomiędzy podmiotami prywatnymi. Ze względu na tak poważne konsekwencje w razie braku notyfikacji, Trybunał Konstytucyjny w wyroku P 4/14 wskazał w istocie, że w razie wątpliwości co do charakteru projektowanych przepisów, powinny one zostać notyfikowane. Poniżej zamieszczamy link do opracowania przygotowanego na zlecenie PIKE, przedstawiającego szczegółową argumentację przemawiającą za koniecznością notyfikowania przepisów technicznych ujętych w projekcie ustawy. Opracowanie zostało przekazane Ministrowi ds. Unii Europejskiej, Ministrowi Cyfryzacji, Przewodniczącemu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności oraz Nowoczesnych Technologii oraz innym zainteresowanym podmiotom.