KOMUNIKAT W SPRAWIE OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED DOSTĘPEM DO TREŚCI NIEODPOWIEDNICH W INTERNECIE

Mając na uwadze realizację ważnego społecznie celu Ministerstwa Cyfryzacji, jakim jest ochrona małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, chcielibyśmy wskazać na rozwiązania, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dzieci oraz wesprą rodziców i opiekunów w skutecznej kontroli treści dla nieletnich. Z tego względu proponujemy wdrożenie powszechnego oraz bezpłatnego narzędzia kontroli rodzicielskiej, które odpowie na potrzebę ochrony dzieci, zapewni na rynku wspólny standard oraz pozwoli uniknąć ryzyka cenzury Internetu oraz ograniczenia prywatności dorosłych użytkowników w Internecie, które niesie obecny projekt ustawy w tym zakresie.

Dostrzegamy, że rozwiązaniem, które spełnia powyższe kryteria jest aplikacja mOchrona, stworzona w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE), realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK pod nadzorem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wspófinansowanego ze środków publicznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. Aplikacja mOchrona, czyli dostępne dla każdego, aktywnie promowane, bezpłatne narzędzie kontroli rodzicielskiej:

  • zapewnia możliwość instalacji praktycznie na każdym urządzeniu dla Android, iOS, HarmonyOS, Windows;
  • jest dobrowolne;
  • zapewnia znacznie szerszą ochronę przed dostępem do treści pornograficznych, jak również przed innym treściami, które są uznawane za nieodpowiednie dla dzieci, jak przemoc czy narkotyki;
  • oferuje znacznie szerszy wachlarz funkcjonalności, niż tylko kontrola treści, pozwalając np. kontrolować czas, jaki dziecko spędza przed ekranem lub korzystanie z konkretnych aplikacji czy usług, dając rodzicowi nie tylko wgląd, ale i kontrolę nad niemal wszystkimi aspektami aktywności dziecka w świecie cyfrowym.

Tym samym zwracamy się z propozycją zmiany w projekcie Ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie poprzez wdrożenie aplikacji mOchrona, jako właściwego rozwiązania ochrony małoletnich oraz deklarujemy gotowość współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w celu wdrożenia i informowania o aplikacji naszych użytkowników.

Uważamy ponadto, iż w celu zapewnienia pełnej ochrony dzieci przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie ustawa powinna rozważyć zobowiązanie rodziców i opiekunów małoletnich do instalacji aplikacji mOchrona na każdym urządzeniu wykorzystywanym przez małoletnich. Wskazujemy też na konieczność uwzględnienia odpowiedzialności dostawców treści dla dorosłych do stosowania najwyższych standardów zabezpieczeń przed dostępem do nich małoletnich.

 

Jerzy Straszewski
Prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej

Stefan Kamiński
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Karol Skupień
Prezes Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

Paweł Łuczak
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

Paweł Wołoch
Prezes Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza

Krzysztof Kacprowicz
Prezes Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom