List Noworoczny Prezesa Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Jerzego Straszewskiego i Prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL Włodzimierza Zielińskiego do członków PIKE

Szanowni Państwo, Drodzy Członkowie PIKE,
Szanowni Przyjaciele i Partnerzy PIKE współpracujący z branżą telewizji kablowej,
koniec roku to przede wszystkim okres podsumowania i rozliczenia z realizacji zamierzonych projektów, podjętych inicjatyw i minionych wydarzeń, ale nie tylko. To także czas dokonywania prognoz, formułowania nowych planów i przedsięwzięć. Działalność Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i Fundacji PIKSEL- choć naznaczona w 2020 roku walką z niespodziewaną pandemią wirusa COVID19- nieprzerwanie nastawiona była na dalszy rozwój branży i wspieranie swoich członków we wszelkich zmaganiach z otaczającą rzeczywistością regulacyjną i legislacyjną. W trudach tych niezmiennie wspierali nas współpracownicy i partnerzy, w tym eksperci z poznańskiej Kancelarii Prawnej Media.
Priorytetem PIKE i Fundacji PIKSEL jest reprezentowanie interesów wszystkich naszych członków, a tam gdzie to zadanie wydaje się prawie niewykonalne, prowadzenie partnerskiego dialogu celem znalezienia wspólnych wszystkim wartości i celów. Sobie, jako reprezentacji całej branży i skupionego wokół niej środowiska, życzymy aby nasze kompetencje i podejmowane na ich podstawie interwencje przynosiły jeszcze lepsze rezultaty. By były sprawiedliwe i wyważone, tak aby każdy z członków PIKE czuł się odpowiednio reprezentowany i odnajdujący swoje miejsce w szeregach Izby i w środowisku.
Aby ten cel móc codziennie realizować niezbędne jest współpraca wszystkich podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. Każdy rodzaj wsparcia, od organizacyjnego po finansowy, ale przede wszystkim aktywny udział w projektach oraz zabieranie głosu w ważnych sprawach Izby są kluczem dla osiągnięcia pełnej satysfakcji z podejmowanych przez PIKE i Fundacje PIKSEL przedsięwzięć i zamierzeń.
Mijający 2020 rok był dla nas wszystkich bardzo wyczerpujący, wymagający jeszcze większego niż dotychczas zaangażowania i wysiłku. Najważniejsze zadanie, przed którym staliśmy- zapewnienie sprawnego funkcjonowania społeczeństwa w dobie pandemii wirusa COVID 19- wypełniliśmy wzorowo. Obsługiwana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktura nabrała w tym czasie strategicznego znaczenia, umożliwiając obywatelom w sposób zdalny wykonywanie szeregu zadań dnia codziennego w zakresie pracy, edukacji, działalności urzędów, służby zdrowia, działalności gospodarczej. Pomimo tak olbrzymiego wyzwania, jakiemu zostaliśmy poddani, zawsze mogliśmy liczyć na siebie, na naszych Przyjaciół i Partnerów oraz tych wszystkich, którzy wspierali nas w tworzeniu lepszych warunków życia i pracy…….

CZYTAJ WIĘCEJ