W dn. 5.03.2021 roku pożegnaliśmy prof. dr hab. Janusza Bartę, wybitnego przedstawiciela nauki prawa własności intelektualnej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie- z którym PIKE wielokrotnie miała zaszczyt współpracować w pracach nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w należytym ułożeniu realizacji z organizacjami zbiorowego zarządzania. W latach 1991-2012 prof. Janusz Barta wspólnie z prof. Ryszardem Markiewiczem kierował najpierw Instytutem a następnie Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. W dorobku naukowym prof. Janusz Barty można wyróżnić prace naukowe poświęcone telewizji, Internetowi, nowym mediom, a także fundamentalne „Prawo autorskie” oraz komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. „Dla naszego środowiska był przede wszystkim znakomitym ekspertem i autorem chętnym do współpracy zarówno w toczących się sporach o kształt polskiego prawa autorskiego, jak i autorytetem rozstrzygającym bieżące trudne dylematy prowadzonej przez nas działalności gospodarczej’’- powiedział prezes PIKE Jerzy Straszewski. Prof. Janusz Barta, cieszący się niepodważalnym autorytetem naukowym, znany był także jako meloman, skrzypek i chórzysta, a także zagorzały kibic Cracovii. Pozostawił po sobie grono studentów i wychowanków. Został pochowany 5.03.2021 roku na Cmentarzy Salwatorskim w Krakowie.