Polska Izba Komunikacji Elektronicznej zaprasza do wzięcia udziału w XVIII Festiwalu o nagrodę „Tytanowego Oka”

Tytanowe_oko
 • WYDARZENIE ROKU

  wyróżnione zostaną nadawcy lub autorzy którzy zrealizowali program, wydarzenie, inicjatywę zasługującą na miano wydarzenia roku. Podstawą oceny w kategorii „Wydarzenie roku” stanowią:

  • cechy wyróżniające program, wydarzenie, inicjatywę w stosunku do programów, wydarzeń już obecnych na rynku lub podobnych,
  • poziom zainteresowania OTK oraz widzów,
  • zakres i kreatywność kampanii promocyjnej, towarzyszącej realizacji programu, wydarzenia lub inicjatywy,
  • jakość techniczna i merytoryczna, dostępność do praw autorskich oraz pól eksploatacji przez OTK,
  • atrakcyjna forma realizacji treści produkcji
 • WSPÓŁPRACA Z OPERATORAMI

  wyróżnieni zostaną nadawcy, którzy najaktywniej współpracowali z OTK, w zakresie reemitowania programu drogą kablową. Podstawę oceny w kategorii współpraca z OTK stanowią:

  • jakość serwisu technicznego (szybkość reakcji i skuteczność) świadczonego operatorom OTK,
  • jakość obsługi administracyjnej świadczonej OTK,
  • jakość i częstotliwość współpracy marketingowej z OTK,
  • jakość i zakres współpracy z organizacjami zrzeszającymi OTK,
  • jakość współpracy przy organizowaniu promocji skierowanych do abonentów OTK,
  • zapewnienie dostępności do programów na różnych polach eksploatacji
 • POLSKA PRODUKCJA TELEWIZYJNA ROKU

  wyróżniona zostanie produkcja zrealizowana na terenie polski. Podstawę oceny w kategorii stanowi oferta do reemisji drogą kablową lub internetową, a w tym szczególnie:

  • cechy wyróżniające program w stosunku do programów o podobnym profilu obecnych na rynku,
  • atrakcyjna forma realizacji i treść produkcji,
  • poziom zainteresowania OTK zawarciem umowy o reemitowanie produkcji,
  • poziom zainteresowania widzów produkcją.
 • DZIAŁANIA CSR

  (Corporate Social Responsibility / Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) – wyróżnione zostaną działania zrealizowane na terenie Polski. Podstawą oceny w kategorii stanowi:

  • forma oraz zasięg prowadzonego działania CSR,
  • zaangażowanie w projekt OTK,
  • poziom zainteresowania odbiorców działaniem CSR,
  • rezultat prowadzonego działania CSR.

Harmonogram Festiwalu w 2023 roku: ,

 • 10 września 2023 – termin zgłaszania audycji na adres: konkurs@pike.org.pl
 • 3 października – rozstrzygnięcie konkursu na Wielkiej Gali 50 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Łodzi

Skład kapituły konkursu:

 • Agnieszka Ogrodowczyk – Ekspert Rynku Medialnego,
 • Ewa Michalska – Członek Zarządu, Fundacja PIKSEL,
 • Elżbieta Gorajewska – Ekspert Rynku Medialnego,
 • Anita Góral – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, AKPA Polska Press
 • Ewelina Rabsztyn – Dyrektor Programowy, Orange Polska,
 • Małgorzata Wojtaszko – Dyrektor Programowy, Vectra,
 • Karolina Okrój – Dyrektor Zarządzający, Promax,
 • Jacek Kobierzycki – Dyrektor Zarządzający, TOYA,
 • Tadeusz Nowakowski – Członek Zarządu, Telewizja Kablowa Chopin,
 • Aleksander Sawicki – Redaktor, Telekabel,
 • Henryk Ciski – Redaktor Naczelny, TVSat Magazyn
 • Patryk Pallus – Redaktor Naczelny, Wirtualnemedia.pl
 • Karol Wieczorek – PR Manager, Rzecznik Prasowy, Netia
 • Krzysztof Węglarz – Dyrektor Festiwalu, PIKE