W dniu 14 grudnia w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie świąteczne zorganizowane przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej,  Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Fundację Digital Poland. Naszymi gośćmi specjalnymi byli Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski oraz Wiceprzewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Grzegorz Napieralski. Udział wzięli również parlamentarzyści, liczni przedstawiciele organów regulacyjnych oraz firm z branży mediowej i telekomunikacyjnej.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkich przemówień organizatorów spotkania oraz przedstawicieli rządu. Podsumowanie najważniejszych sukcesów mijającego roku przedstawił Włodzimierz Zieliński, Członek Zarządu PIKE. Przypomniał m.in. o odrzuceniu projektu Lex Pilot i nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, całkowitym wycofaniu treści ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w Internecie, a także o angażujących działaniach na rzecz przyszłości telewizji lokalnych.

Patrycja Gołos, Wiceprezes Zarządu PIKE podziękowała Grzegorzowi Napieralskiemu wyrażając słowa uznania dla jego dotychczasowych działań w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Podkreśliła, iż kontynuacja owocnego dialogu i partnerskiego współdziałania to fundamenty do zbudowania nowej jakości w sektorze telekomunikacyjnym na polskim rynku.

W imieniu KIGEiT Prezes Zarządu Stefan Kamiński zaznaczył, iż wyniki październikowych wyborów parlamentarnych były nie tylko ważnym wydarzeniem politycznym, ale również wyjątkową okazją do polepszenia relacji między światem polityki i biznesu.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapewnił zgromadzonych, iż symbolem zmian będzie inne podejście w zarządzaniu projektami ustaw, które odtąd będą szerzej konsultowane z organizacjami społecznymi i branżowymi. Życząc zebranym zdrowych i spokojnych Świąt zapowiedział także powołanie Agencji  Cyberbezpieczeństwa oraz przyspieszenie prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, aktualnie przeglądanej pod kątem zgodności z założeniami prawa unijnego.

Były to wyjątkowe chwile spędzone w serdecznej i radosnej atmosferze, która towarzyszyła nam w czasie całego spotkania.
Dziękujemy, że byliście z nami!