22 grudnia Minister Cyfryzacji zorganizował w siedzibie Ministerstwa spotkanie z udziałem kilkuset przedstawicieli organizacji społecznych i branżowych.
Patrycja Gołos, Wiceprezes Izby zwróciła szczególną uwagę na potrzebę wypracowania transparentnych zasad ochrony konsumentów i polityki konsumenckiej w branży telekomunikacyjnej. Cały sektor od lat mierzy się bowiem z licznymi postępowaniami prowadzonymi przez UOKiK, które kształtują zróżnicowane warunki konkurencyjne i świadczenia usług dla konsumentów. Przy tej okazji, Patrycja zwróciła się bezpośrednio do Ministra Cyfryzacji o wsparcie w prowadzeniu dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.
Czas spotkania był bardzo ograniczony, dlatego Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej nie udało się zwrócić uwagi na wszystkie istotne aspekty związane z cyfrowym rozwojem branży telekomunikacyjnej.
Zmiana sposobu prowadzenia rozmów przez stronę rządową ze środowiskiem eksperckim to bardzo ważny krok na drodze dalszej transformacji cyfrowej Polski.

Transmisja ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=mG1l4ePUDAA
Zachęcamy również do zapoznania się z kluczowymi postulatami izb oraz organizacji reprezentujących branżę telekomunikacyjną, które zostały przekazane na ręce Ministra Cyfryzacji.