Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w XX Jubileuszowej Edycji Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy organizowanym przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Polską Fundację Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL” oraz Fundację – Fundusz Telewizji Lokalnych.

Konkurs adresowany jest do nadawców programów telewizji lokalnych i regionalnych posiadających aktualną koncesję na nadawanie programu oraz będących jednocześnie członkami PIKE.

Jubileuszowa Edycja Konkursu składa się z 4 kategorii:

Moja Mała Ojczyzna – dowolna forma dziennikarska związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami oraz inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności.

News – pojedynczy materiał informacyjny o lokalnych inicjatywach i wydarzeniach.

Zwyczajnie Niezwyczajni – reportaż lub krótka forma telewizyjna o wyjątkowych osobach, które inspirują swoją pasją i determinacją.

Społecznie wrażliwi – kreatywne spoty reklamowe promujące bezpieczeństwo, pozytywne wartości społeczne i lokalny patriotyzm.

Na prace czekamy do 5 kwietnia 2024 roku.

Finał Konkursu odbędzie się podczas wiosennej Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej i XII Forum Telewizji Lokalnych w Hotelu Sheraton w Sopocie w dniach 27-28 maja 2024 roku.

Serdecznie zachęcamy do twórczej ekspresji lokalnej tożsamości w tegorocznej edycji wydarzenia.