Jerzy Straszewski rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu i obejmie funkcję Prezesa Honorowego

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej ogłosiła dziś zmiany w Zarządzie. Z funkcji wieloletniego Prezesa zrezygnował Jerzy Straszewski, który pełnił tę rolę od 2004 roku. Jednocześnie Zarząd PIKE podjął decyzję o zarekomendowaniu Jerzego Straszewskiego do roli Prezesa Honorowego PIKE, co formalnie potwierdzi Walne Zgromadzenie Członków w maju br. Obowiązki Prezesa PIKE przejął Bogdan Łaga.

Zarząd PIKE powołał także nowy Zarząd Fundacji PIKSEL w składzie: Patrycja Gołos, Bogdan Łaga, Piotr Szczucki oraz Krzysztof Pstrong.

„Po dwudziestu latach pełnienia zaszczytnej funkcji Prezesa Zarządu PIKE podjąłem decyzję o rezygnacji i oddaniu pałeczki kolejnemu pokoleniu. Jestem jednak gotowy nadal wspierać PIKE swoim doświadczeniem i aktywnie działać na rzecz rozwoju sektora telekomunikacyjnego oraz członków Izby. Jestem dumny z osiągnięć branży kablowej i życzę wszystkim uczestnikom naszego rynku samych sukcesów.”  – powiedział Jerzy Straszewski.