Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

Do najbliższej konferencji pozostało

0Days0Hours0Minutes

kontakt

aktualności

ranking

Aktualności

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) zrzesza prawie 100 firm stanowiących integralną część polskiego rynku mediów elektronicznych. Do Izby należą operatorzy szerokopasmowej komunikacji elektronicznej oraz producenci i dystrybutorzy sprzętu i usług wykorzystywanych przez operatorów w ich działalności biznesowej. Operatorzy – członkowie Izby docierają w całej Polsce do prawie 4,5 miliona abonentów, świadcząc usługi dostępu do programów telewizyjnych i radiowych, Internetu oraz telefonii cyfrowej. Reprezentują ponad 90% krajowego rynku telewizji kablowej. PIKE jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, reprezentuje również polski rynek kablowy na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Cable Europe.

Ranking

l.p. operator liczba abonentów
ogółem programy TV internet telefon
cyfrowe analogowe stacjon. mobilny stacjon. mobilny
1 UPC Polska 1 435 500 1 212 700 216 700 1 139 700 631 900
2 VECTRA 1 004 058 751 781 152 735 632 184 5 314 143 029 48 530
3 Multimedia Polska 931 600 931 600 282 000 531 00 40 800 256 900 7 800
4 INEA 250 000 180 000 150 000 190 00 22 000 90 000 5 000
5 TOYA 180 000 150 000 45 000 130 000 2 000 20 000 2 000
6 Petrus 50 000 50 000 10 000 26 000 8 000
7 Asta-Net 49 000 35 000 3 000 35 000 11 000
8 Promax 34 250 31 700 3 700 26 500 80 5 000
9 Telpol 30 000 7 000 27 000 15 000
10 Sat Film 23 000 23 000 19 000 21 700 1 030 7 500 4 150
  • UPC POLSKA
  • VECTRA
  • MULTIMEDIA POLKSA
  • INEA
  • TOYA
  • PETRUS
  • ASTA-NET
  • PROMAX
  • TELPOL
  • SAT FILM
Złota-PIKE-1

Złota PIKE

Tytanowe OKO

Tytanowe_oko

W mediach

Nasz Projekty

Projekt „Przyjazne Prawo Autorskie” działa od 2002 roku. W jego ramach podejmowane są działania zmierzające do tworzenia takich relacji pomiędzy właścicielami a użytkownikami praw autorskich, które zapewnią równoprawność wszystkich zainteresowanych stron.

Pracami w ramach Projektu zajmuje się zespół kierowany przez Tomasza Węgrzyńskiego – Wiceprezesa Zarządu Izby.

W związku z przygotowywaną nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz koniecznością dalszego nadzorowania aktywności legislacyjnych związanych z tym aktem prawnym Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Cyfra + oraz Cyfrowy Polsat zawiązały Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, które postuluje o wprowadzenie przejrzystości w wyznaczaniu stawek przysługujących twórcom, równości w traktowaniu podmiotów gospodarczych oraz jawności w zakresie przepływów finansowych pomiędzy nadawcami i twórcami. Konsorcjum apeluje o przeprowadzenie jednej, kompleksowej nowelizacji, która definitywnie uporządkuje rynek zarządzania prawami autorskimi. działalność na rzecz przejrzystego zarządzania prawami autorskim.

Informacje na temat aktualnej sytuacji na rynku praw autorskich, regulacji prawnych oraz najważniejszych wydarzeń dotyczących zagadnień związanych z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znajdują się obecnie na prowadzonej przez Konsorcjum stronie internetowej: www.przyjazneprawoautorskie.pl

Projekt „Programing” działa od 2003 roku. Celem Projektu jest ujednolicenie współpracy w zakresie programingowym pomiędzy operatorami – członkami Izby a nadawcami. Ma to w konsekwencji doprowadzić do uatrakcyjnienia oferty programowej przy jednoczesnej redukcji kosztów programowych.

Zadania Zespołu realizującego Projekt koncentrują się między innymi na opracowaniu nowych ramowych omów pomiędzy operatorami – członkami Izby a nadawcami, które oparte są na biznesowych zasadach zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

Pracami w ramach Projektu zajmuje się zespół kierowany przez Andrzeja Murasa.

Przedmiotem prac zespołu projektowego „Telekomunikacja” są działania mające na celu dbałość o kształt regulacji prawnych w obszarze dotyczącym szeroko pojętej telekomunikacji przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony uprawnień operatora telekomunikacyjnego, jakim jest operator telewizji kablowej. W ramach prac Projektu podejmowane są także aktywności, które wspomagają szybki rozwój technologii i usług sieci telewizji kablowych oraz zapewniają swobodny dostęp do międzyoperatorskich usług telekomunikacyjnych, celem podniesienia atrakcyjności usług własnych.

Pracami zajmuje się zespół kierowany przez Janusza Kosińskiego – Wiceprezesa Zarządu Izby.

Projekt „Telewizje lokalne” działa od 2004 roku. Celem projektu jest integrowanie telewizji lokalnych ze środowiskiem operatorów poprzez współpracę przy realizacji różnorodnych przedsięwzięć podejmowanych przez obie strony: legislacyjnych (lobbingowych), prawnych, marketingowych, public relations itp., oraz wzmocnienie pozycji biznesowej telewizji lokalnych oraz operatorów dzięki stałemu podnoszeniu jakości obsługi abonentów.

Jednym z głównych zadań realizowanych w ramach projektu jest cykliczny konkurs „To Nas Dotyczy” na najlepsze programy realizowane przez redakcje telewizji lokalnych. Główną nagrodą w każdej z kategorii Konkursu jest statuetka Kryształowego Ekranu.

Pracami w ramach Projektu zajmuje się zespół kierowany przez Ewę Michalską – Członka Zarządu PIKE.

Zobacz

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej

ul. Przemysłowa 30
00-450 Warszawa

tel. +48 22 696 65 31