Monthly Archives lipiec 2021

Szanowni Państwo!
Działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (dalej: PIKE, Izba) chciałbym przedstawić niniejsze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zawartego w druku nr 1389 z dnia 7 lipca 2021 roku (dalej: Projekt). Projekt ten zamierza bowiem ingerować głęboko w strukturę polskiego rynku medialnego. Został natomiast złożony jako poselski, przez co nie odbyły się jakiekolwiek konsultacje publiczne, które pozwoliłyby poznać stanowiska wszystkich interesariuszy. Sposób procedowania nad Projektem należy ocenić szczególnie negatywnie, wobec toczących się już od wielu miesięcy prac nad rządowym projektem (UC54) mającym na celu implementację nowelizacji dyrektywy audiowizualnej 2018/1808, gdzie odbyły się szeroko zakrojone konsultacje publiczne. Tam nie pojawiła się natomiast żadna propozycja zmian w zakresie art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (dalej: uRTV).

Czytaj więcej stanowisko PIKE ws projektu ustawy pko kapitalowi zagranicznemu

czytaj więcej