Category corona

Szanowny Panie Ministrze,
w imieniu władz oraz członków izb gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz branży ICT, w związku z prowadzonymi dalszymi modyfikacjami strategii szczepień przeciwko COVID-19, zwracamy się do Panów Ministrów z apelem o uwzględnienie w dalszych pracach nad harmonogramem szczepień pracowników terenowych przedsiębiorstw sektora telekomunikacyjnego w grupie osób uprawnionych do zaliczenia do priorytetowej grupy do szczepień w ramach etapu „I”.

Sieci i usługi telekomunikacyjne odgrywają obecnie kluczową rolę dla sprawnego funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19. Obsługiwana przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktura nabrała w tym czasie strategicznego znaczenia, umożliwiając obywatelom wykonywanie szeregu zadań dnia codziennego w sposób zdalny, m.in. w zakresie pracy, edukacji, działalności urzędów, służby zdrowia itp. Sieci szerokopasmowe stały się składnikiem krytycznej infrastruktury państwa, a operatorzy niezmiennie wykonują powierzone ustawowo działania na rzecz obronności i bezpieczeństwa obywateli. Także wszelkie władze publiczne wykorzystują środki komunikacji elektronicznej celem bieżącego sprawowania władzy oraz informowania obywateli o aktualnych decyzjach politycznych, w tym dotyczących walki z pandemią COVID-19. Z tego powodu, przedsiębiorcy telekomunikacyjni stoją przed poważnym zadaniem zapewnienia ciągłego, niezakłóconego dostępu do usług i sieci telekomunikacyjnych, co w warunkach panującej pandemii COVID-19 wymaga podjęcia dodatkowych środków bezpieczeństwa względem pracowników szczególnie narażonych na kontakt z osobami potencjalnie lub faktycznie zarażonymi. Nasza prośba umotywowana jest nie tylko troską o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, których istota pracy sprowadza się do osobistych interwencji w miejscach występowania awarii sieci, ale przede wszystkim abonentów. Liczba ludności i gospodarstw domowych korzystających z dostępu do usług telekomunikacyjnych w Polsce stale rośnie. Ostatnie badanie konsumenckie przeprowadzone w grudniu 2020 roku przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pokazuje, że czas pandemii zwiększył intensywność wykorzystania tych usług pośród konsumentów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych (wzrost zapotrzebowania zaobserwowano u 50% klientów indywidualnych oraz 1/3 klientów biznesowych, por. „Raport z badania klientów indywidualnych”, str. 15 oraz „Raport z badania klientów instytucjonalnych”, str. 10). Szczególną grupą użytkowników usług telekomunikacyjnych stanowią seniorzy powyżej 60 roku życia, pośród których co trzecia osoba deklaruje, że jej zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne wzrosła w warunkach panującej pandemii (por. „Raport z badania osób w wieku 60 lat i więcej”, str. 12). Dla seniorów, którzy stanowią najbardziej narażoną na ciężki przebieg COVID-19 grupę wiekową, korzystanie z dostępu do sieci jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że usługi
telekomunikacyjne stanowią jedyny substytut dla osobistych kontaktów międzyludzkich, gwarantujący im pełne bezpieczeństwo zdrowotne.

Dodatkową okolicznością obciążającą prace przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a także wpływającą na szybkość przeprowadzenia czynności serwisowych jest obowiązek uzgodnienia takiej osobistej wizyty serwisowej z odpowiednimi organami i służbami mundurowymi, celem ustalenia danych osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Konieczność dokonywania takich dodatkowych działań organizacyjno-administracyjnych, nierzadko generujących dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców, znacząco wydłużają czas przeprowadzenia sprawnej interwencji. Należy podkreślić, że czynności obejmujące utrzymanie i serwis sieci telekomunikacyjnych dokonywane są nie tylko w indywidualnych gospodarstwach domowych, ale także w siedzibach firm oraz innych placówkach skupiających liczne grupy osób w jednym miejscu, np. urzędy, szpitale czy domy pomocy społecznej. W takich warunkach ryzyko zarażenia przebywających w zamkniętej przestrzeni osób jest szczególnie wysokie. W związku z tym zaszczepienie pracowników obsługi serwisowej znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i efektywność podejmowanych interwencji, udrożni i przyspieszy proces utrzymania i serwisu sieci zarówno na wolnej przestrzeni jak i w domach abonentów, a co najważniejsze, uwolni użytkowników usług telekomunikacyjnych od obaw o potencjalną możliwość zarażenia się wirusem.

Z aprobatą obserwujemy ostatnio podejmowane działania rządu zmierzające ku zracjonalizowaniu programu szczepień w Polsce w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych dawek szczepionek. Mając na uwadze pojawiające się trudności związane z nieregularnością dostaw oraz ich ograniczoną liczbą, władze podjęły racjonalną decyzję dotyczącą wydłużenia czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Dzięki takiemu działaniu, uwolnione zostaną zarezerwowane dotychczas zasoby, a to z kolei pozwoli, aby kolejne grupy, najbardziej narażone na ekspozycję na wirusa i ciężki przebieg choroby, będą mogły z nich skorzystać wcześniej niż było to początkowo przewidziane i uzyskać ochronę. Tym samym, mając nadzieję na przychylne rozważenie powyżej przedstawionych argumentów, liczymy na pozytywne rozstrzygnięcie naszej prośby oraz uwzględnienie pracowników przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w dalszych modyfikacjach programu szczepień ochronnych przeciwko COVID-19, uprawniające ich do przyjęcia szczepionki w grupie priorytetowej.
Mając na uwadze powagę sytuacji, jako uprawnieni do reprezentacji Prezesi izb gospodarczych sektora telekomunikacyjnego, wyrażamy gotowość udzielenia dalszego wsparcia oraz udzielenia dalszych wyjaśnień do przekazanego apelu, jak też dalsze pełne współdziałanie w procesie szczepienia obywateli.

 

 

 

czytaj więcej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego z postulatem zaprzestania prac nad nowym podatkiem na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którym mają być obciążeni m.in. operatorzy telekomunikacyjni i platformy dostarczające vod. Chodzi o nowelizację art. 19 ustawy o kinematografii  zawartej w ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, druk sejmowy nr  344 i senacki nr 106, znajdującą się obecnie na etapie prac senackich. Nowy podatek obciążałby m.in przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie daniną w wysokości 1,5% przychodów, mimo już istniejącego obciążenia w tej samej wysokości. Prezes PIKE Jerzy Straszewski podkreśla, iż tego typu rozwiązanie „nie ma nic wspólnego ze zwalczanie skutków pandemii” i „nie służy ochronie firm, które od 15 lat są obciążone daniną na rzecz PISF, podobnie jak kina i nadawcy telewizyjni”. PIKE nazywa inicjatywę rządu „wyrywkową i pozbawioną głębszego przemyślenia” oraz „faworyzującą jedną grupy przedsiębiorców środkami finansowymi innych, również zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa”. Nowy podatek- uzasadnia PIKE w liście- będzie skutkować dwukrotnym obciążeniem podmiotów krajowych, uiszczających już opłaty w oparciu o art. 19 ustawy o kinematografii. Operatorzy zwracają uwagę, iż beneficjentem środków z nowego podatku zostanie PISF „którego sposób zarządzania budżetem był i jest kwestionowany ze względu na błędną i nietransparentną politykę finansową”. Przytaczają w liście, iż zastrzeżenia do pracy i rozliczeń finansowych tej instytucji zgłaszał NIK, Rada Instytutu negatywnie zaopiniowała roczne sprawozdania finansowe i z działalności za 2017 i 2018 rok, a jego dyrektor odmawia udostępnienia wyników audytu prawnego i finansowego nakazanego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prezes Jerzy Straszewski stwierdza, iż „nowy podatek, pod pretekstem walki ze skutkami epidemii koronawirusa będzie przekazywany nieefektywnej i nietransparentnej instytucji i nie będzie mieć charakteru przejściowego, ale bezterminowy”.

PIKE oczekuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wycofa się z tej propozycji jako „idącej w przeciwnym kierunku”, a prezes Straszewski wskazuje, iż miejscem kompleksowego uregulowania zagadnień związanych z vod powinna być zmieniana właśnie ustawa o radiofonii i telewizji.

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej oraz Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL informujemy, że z powodu obecnej sytuacji pandemii wirusa COVID19 przenosimy termin Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, która miała się odbyć w dniach 25-27 maja 2020 roku w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem.

Konferencja, Forum Telewizji Lokalnych wraz z Konkursem „To Nas Dotyczy” oraz Walne Zgromadzenie PIKE 2020 odbędą się w dniach 30 września – 2 października 2020 roku w hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi razem z Międzynarodową Konferencją PIKE.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 17-19 maja 2021 r. w Zakopanem odbędzie się przyszłoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, w związku z powyższym osoby które opłaciły już pokój w hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem mogą:

  • przenieść wpłatę na poczet rezerwacji noclegu w terminie przyszłorocznej Konferencji,
  • wykorzystać rezerwację w ramach innych usług hotelowych i gastronomicznych Hotelu z jego standardowej oferty, z rabatem nie mniejszym niż 20% ceny usługi w dowolnym terminie,
  • wystąpić o zwrot środków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zapewniamy, że w razie jakichkolwiek zmian związanych z dynamiczną sytuacją pandemii wirusa COVID19 będziemy Państwa na bieżąco informować o podjętych krokach i koniecznych działaniach. W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie: https://konferencjepike.pl

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Węglarz, tel. 504 278 770, e-mail: kweglarz@dream-world.pl
Grzegorz Jaworski, tel. 501 089 984, e-mail: g.jaworski@panmedia.com.pl
Katarzyna Socha, tel. 502 098 456, e-mail: k.socha@pike.org.pl, biuro@pike.org.pl
Ewa Michalska, tel. 504 855 638, e-mail: e.michalska@pike.org.pl (sprawy związane z Forum Telewizji Lokalnych oraz Konkursem)

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

nadawcy mediów lokalnych wystosowali do rządu RP i samorządów lokalnych apele, w których wskazują na swoją trudną sytuację spowodowaną pandemią COVID-19.  Pomimo utraty przychodów nadawcy nie zawiesili swojej działalności. Nadal służą społeczeństwu przekazując komunikaty władz, lokalne informacje, programy edukacyjne, religijne i rozrywkowe.
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej popiera poniższe wystąpienia wskazując na słuszność postulatów o konieczności wsparcia nadawców lokalnych zarówno przez rząd RP jak i samorządy lokalne.

Zachęcamy do zapoznania się z apelami.

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

informuję, że w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 (koronawirus) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego pracownicy biura PIKE oraz Fundacji PIKSEL będą do 24 kwietnia br. pracować zdalnie. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Katarzyna Socha
—————————————-
biuro, organizacja konferencji
k.socha@pike.org.pl
kom. +48 502 098 456

Jolanta Zawadzka
—————————————-
księgowość
j.zawadzka@pike.org.pl
kom. + 48 518 966 653

Z poważaniem,
Jerzy Straszewski
Prezes Zarządu PIKE

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

w ramach akcji „Czas na cyfrową gospodarkę!”, której jednym z inicjatorów jest PIKE, powstał apel do przedsiębiorców i organizacji o pomoc w przygotowaniu pakietu modernizacji sektora ochrony zdrowia. Inicjatorzy podnoszą, że do walki ze złym stanem systemu bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia niezbędna jest aktywizacja działań samorządów lokalnych, przedsiębiorstw oraz organizacji pracujących na rzecz tego sektora oraz bazowanie na już opracowanych dokumentach w zakresie jego cyfryzacji. Wspólne działanie przyspieszy utworzenie listy pilnych zamówień oraz wypracowanie strategii poprawy stanu bezpieczeństwa zdrowotnego. Zachęcamy do zapoznania się z listą problemów i zadań zawartych w apelu.

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

PIKE jest jedynym z 19 sygnatariuszy apelu „Czas na cyfrową gospodarkę”, w którym zaproponowano szereg zmian mających na celu przyspieszenie wejścia Polski na cyfrową drogę. Organizacje przedstawiły rekomendacje dotyczące cyfrowego zdrowia, cyfrowego państwa i telekomunikacji oraz cyfrowych finansów.

Zapraszamy do lektury!

czytaj więcej

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem informacyjnym na temat zmian legislacyjnych wprowadzonych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej dot. przepisów o działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podatków oraz zagadnień korporacyjnych.

Poniższy dokument został przygotowany przez r.pr. Jana Milewskiego i adw. Malwinę Milewską we współpracy z Kancelarią Prawną Media.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem
dokument ma charakter poglądowy.

czytaj więcej