Author root_pikewww

W dn. 4.08.2022 roku na cmentarzu w Marysinie Wawerskim pożegnaliśmy Andrzeja Murasa. Jego prochy złożono do grobu rodzinnego, a w ostatniej drodze towarzyszyli Mu Rodzina oraz członkowie Zarządu PIKE i Fundacji Piksel, przyjaciele z dawnych lat, współpracownicy i operatorzy kablowi. Prezes Jerzy Straszewski w mowie pożegnalnej podkreślił zasługi Zmarłego dla rynku medialnego w Polsce oraz przypomniał drogę życiową Andrzeja Murasa. Przekazał także Rodzinie Zmarłego książkę jubileuszową wydaną na 30-lecie telewizji kablowej w Polsce, z obszernym wspomnieniem Andrzeja Murasa z początków organizacji telewizji kablowych. Jak podkreślił Jerzy Straszewski, odeszła „pomnikowa postać polskich mediów i nestor rynku telewizyjnego”. Andrzej Muras odszedł w wieku 84 lat.

Cześć Jego pamięci.

czytaj więcej

Z głębokim żalem zawiadamiamy że w dn. 22.07.2022 roku w wieku 84 lat zmarł nasz Kolega

Andrzej Muras (1938-2022)

nestor polskiego rynku medialnego, współtwórca polskiej telewizji kablowej, prezes wielu spółek medialnych i telewizji kablowych współorganizator samorządu gospodarczego polskich telewizji kablowych, członek władz OIGKK i PIKE.

Cześć jego pamięci!
Prezes, Zarząd i Członkowie oraz pracownicy i współpracownicy Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej PIKSEL.

Ceremonia pogrzebowa Kolegi Andrzeja Murasa odbędzie się w dniu 4.08.2022 roku o godz. 12.30 przy grobie rodzinnym na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim, Warszawa, 04-549, ul. Korkowa 152.

czytaj więcej

Marcin Grabowski szefuje projektowi Giełdy Papierów Wartościowych, która tworzy platformę do obsługi kampanii addressable TV. Platforma umożliwić ma podmianę spotów w czasie rzeczywistym, tak, by daną reklamę emitowaną w telewizji linearnej zobaczyła tylko ściśle zdefiniowana publiczność. Rozmowa z Marcinem to kolejny już tekst w naszym cyklu o telewizji targetowanej – po więcej sięgnijcie do wprowadzenia oraz wywiadu z Łukaszem Pytlewskim, współtwórcy rozwiązania do addressable TV w GroupM. ……

czytaj więcej
Po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Muras, nestor polskiego rynku medialnego, współtwórca polskiej telewizji kablowej, prezes wielu spółek medialnych i telewizji kablowych.
czytaj więcej

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej wraz z Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel” ogłasza XVIII Edycję Konkursu Programów Telewizji Lokalnych „To Nas Dotyczy” pod patronatem Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać nadawca programu telewizyjnego lokalnego lub regionalnego posiadający aktualną koncesję na nadawanie programu telewizyjnego, który nadaje swój program w sieci operatora telewizji kablowej lub dostarczającego inne usługi multimedialne i będącego jednocześnie członkiem PIKE i który złoży zgłoszenie opisane w § 4.

XVIII edycja Konkursu prowadzona jest w następujących kategoriach:

  •  „Moja Mała Ojczyzna”, forma dziennikarska dowolna (reportaż, news lub inna forma telewizyjna), audycja telewizyjna związana z szeroko pojętym patriotyzmem lokalnym, wiedzą regionalną, zwyczajami i obrzędami, inicjatywami i działaniami na rzecz lokalnej społeczności, pokazująca ciekawe miejsca, inicjatywy, ludzi, pasje w powiązaniu z miastem lub regionem; audycja poświęcona regionowi lokalnej społeczności;
  • „News – Pomoc Ukrainie” – pojedynczy materiał informacyjny, news pokazujący lokalne inicjatywy na rzecz pomocy Ukrainie i uchodźcom. Ocenie podlegać będzie sprawnie przekazana informacja, wrażliwość na ludzkie problemy;
  • „Zwyczajnie niezwyczajni” – reportaż lub inna krótka forma telewizyjna  o ludziach wyjątkowych, wyrastających ponad przeciętność, którzy znaleźli swoje miejsce w życiu albo w sposób wyjątkowy potrafili sprostać wyzwaniu;
  • „Społecznie wrażliwi” – spoty reklamy społecznej, promujące bezpieczeństwo, lokalny patriotyzm, pozytywne postawy i inne wartości. Szczególnie oceniana będzie kreacja i pomysłowość oraz technika produkcji.

Na konkurs można nadsyłać audycje wyemitowane po raz pierwszy w  telewizji w okresie pomiędzy 1 sierpnia 2021 roku a 31 lipca  2022 roku.
Każdy z uczestników z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu XIII Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych może przysłać więcej niż jedną audycję, nie przekraczając jednak podanych niżej limitów:

LP KATEGORIA MAX ILOŚĆ AUDYCJI
1. Audycja „Moja Mała Ojczyzna” 3
2. Audycja „News” 3
3. Audycja „Zwyczajnie niezwyczajni” 2
4. Audycja „Społecznie wrażliwi” 2

WAŻNE!!!!
Z cyklu audycji realizowanych według tego samego formatu telewizyjnego do Konkursu zgłoszona może zostać jako materiał konkursowy tylko jedna audycja. Nie dotyczy to  audycji z zakresu publicystyki społecznej oraz audycji interwencyjnych.

Na konkurs audycje należy dostarczyć Organizatorowi w plikach mp4 lub mpg2 na pendrive (jeden pendrive dla wszystkich zgłoszonych audycji).

Do nagrań należy dołączyć metryczkę  stanowiącą załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu. Proszę o zwrócenie uwagi, iż metryka składa się z trzech stron i musi zawierać podpisy oraz pieczęć zgłaszającej materiały konkursowe telewizji.

Prosimy również, aby materiały konkursowe były zgłaszane przez podmioty dysponujące aktualną koncesją KRRiT.
Prace przekazywane są wraz z opisem jak wyżej do siedziby PIKE na adres:  00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30 do dnia 31 lipca 2022 roku.

Terminy

  • przyjmowanie prac – do 31 lipca 2022 r.
  • obrady Komisji Programowej (zakończenie I etapu Konkursu) – do 20 kwietnia 2022 r.
  • podanie wyników Konkursu i wręczenie nagród – 49 Międzynarodowej Konferencji i Wystawie PIKE i IX Forum Telewizji Lokalnych, w Toruniu (dalej: „Konferencja”), w dniu 4 października 2022 roku.
  • Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się na stronach internetowych PIKE: www.pike.org.pl , www.konferencjepike.pl .

W związku z licznymi zmianami w Regulaminie proszę zapoznać się z tegoroczną wersją Regulaminu Konkursu dla Telewizji Lokalnych

czytaj więcej
’Digital to nie rewolucja, to ewolucja. Nie daj się wykluczyć!’’ – to hasło tegorocznej edycji Digital Festival. 1 października po raz trzeci startuje największa edukacyjno-technologiczna inicjatywa w Polsce z zakresu cyfryzacji i nowych technologii.
czytaj więcej

Szanowni Państwo!
Działając w imieniu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej (dalej: PIKE, Izba) chciałbym przedstawić niniejsze stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji zawartego w druku nr 1389 z dnia 7 lipca 2021 roku (dalej: Projekt). Projekt ten zamierza bowiem ingerować głęboko w strukturę polskiego rynku medialnego. Został natomiast złożony jako poselski, przez co nie odbyły się jakiekolwiek konsultacje publiczne, które pozwoliłyby poznać stanowiska wszystkich interesariuszy. Sposób procedowania nad Projektem należy ocenić szczególnie negatywnie, wobec toczących się już od wielu miesięcy prac nad rządowym projektem (UC54) mającym na celu implementację nowelizacji dyrektywy audiowizualnej 2018/1808, gdzie odbyły się szeroko zakrojone konsultacje publiczne. Tam nie pojawiła się natomiast żadna propozycja zmian w zakresie art. 35 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (dalej: uRTV).

Czytaj więcej stanowisko PIKE ws projektu ustawy pko kapitalowi zagranicznemu

czytaj więcej